دانلود کامل مبانی نظری قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

مبانی نظری قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 3
فرمت فایل docx
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

مبانی نظری قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

مبانی نظری قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی

مسئله­یی ولایت مطلقه فقیه سابقه ای به درازی تاریخ اسلام به خصوص تاریخ عمر شیعه که با تاریخ اسلام شکل گرفته دارد. و فقهای شیعه با نظرات مختلف و تفسیرهای گوناگون النهایت روی مبحث حاکمیت مطلقه ی ولی فقیه درزمان عدم حضور و یا غیبت امام معصوم علیه السلام اتفاق نظر و اجماع دارند.چون ولایت و مدیریت جوامع بشری همراه و همزاد با زندگی اجتماعی بشر از حضرت آدم ابوالبشر شروع گردیده و تولد یافته است. پیامبر(ص) فرمود: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ و أقطَعَهُ الدّنیا قطیعهً فما کان لآدَمَ فَلِرَسولِ اللهِ و ما کانَ لِرَسولِ اللهِ فَحصوَ لِلأَئمَّهِ (ع)»( اصول کافی عربی-جان آخوندی ج1،ص409،روایت 7).

…………….

– ولی فقیه و احکام شرعی

قوانین تشریعی قوانینی ثابت و غیر قابل تغییر هستند و در واقع قوانین ابدی اسلام بوده که هیچ شرایط زمانی و مکانی نمی تواند حتمیت آن ها را دچار تزلزل نماید«حلال محمّد حلال أبداً إِلی یوم القیامه و حرامُهُ حرام أبداً الی یوم القیامه» (کلینی، بی تا، 58).

……………….

– حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احکام شرعی

………………….

ولایت فقاهت از منظر فقها

………………….

– اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر

……………..

– ولی فقیه و قانون اساسی

…………………….

– ولایت فقیه و ولایت مقیده

………………..

– مشخصات حکومتی که بر اساس امور حسبیه شکل می گیرد

…………………

– نقش مردم در حاکمیت ولایت مطلقه فقیه

…………………

– مردمی بودن حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره)

……………………

– حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

…………………

– ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

………………

– دلیل عقلی

………………..

– احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست

…………………..

– لزوم تشکیل حکومت اسلامی

……………….

– ویژگی های حاکم اسلامی

………………..

– لزوم تشکیل حکومت بر فقها

………………….

-ادله ی نقلی

……………..

فهرست منابع:

1- قران کریم

2- نهج البلاغه

3- ابن بابویه،ابوجعفر(شیخ صدوق)،توحید،قم:نشرکتاب،1365.

4- ابن فارس، حسین، معجم مقاییس اللغه، بیروت: دارالحیاء التراث العربی، 1422.

5- ابن منظور، ابوالفضل، لسان العرب ، بیروت: دار احیاء التراث العربى، 1408هـق.

6- احسان بخش،صادق،آثارالصادقین،رشت:ستاد برگزاری نمازجمعه،ج12،1374.

7- اسدالله محمدی نیا، درسها و عبرتها

………………….

…………………

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
– ذخیره شده
1 مه 2017 … عده ای بحث ولایت فقیه را از باب امور حسبه و عده ای با استفاده از مبانی کلامی … در
این مقاله برآنیم تا دیدگاهِ تاریخیِ حضرت امام (ره) در مورد ولایت فقیه را بیان کنیم. ….
«پس ولایت فقیه بعد از تصور دقیق این حکم، مسئله ای نظری که نیازمند … شود تا
ضرورت حکومت و رهبری امت را در برابر دیدگاه شرع، ایجاب کند و فرد …
[PDF] ء ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آرا آﻣﻠﯽ اﷲ
– ذخیره شده
ارواﺣﻨﺎ. ﺪاءﻓ. و). روح ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ره(. ) و ﺧﻠﻒ. ﺻﺎﻟﺤﻪ. اش ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی. (. ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ. ) و
ﺷﻬﯿﺪان راه اﻣﺎم … ﯽ. ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل. ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد،. در
اﯾﻨﺠﺎ … ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دو دﯾﺪﮔﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن وﻻﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ….. ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ دﻓﺎع از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه …. ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ادﻟﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ.
ولایت مطلقه فقیه از منظر فقها؟ | پرسمان دانشجویی – اندیشه ی سیاسی
– ذخیره شده – مشابه
یک دیدگاه ولایت عامه فقیه در چارچوب احکام فرعیه که ضمن اینکه ولایت عامه فقیه را می
پذیرد … بنابر این ، ولایت مطلقه فقیه ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی
فقیه و … در هر نظریه و ارائه ی ادله و شواهد آنها از عهده ی این نوشتار و اساسا از نظام
ماموریت های …. (ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنطپظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ص 51
) ایشان در …
تفاوت نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه | پرسمان دانشجویی – اندیشه ی …
– ذخیره شده – مشابه
به بیان روشن تر امام وظیفه شرعی دارد که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد بر مردم
… که رعایت حکم ولی فقیه بر مردم واجب است و یا این که وظیفه ولی فقیه حدود
اختیارات او و. … با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از
ادّله شرعی … تبعیت کند»، (امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 465 و 466) البته اگر
ولی فقیه …
رهبری از دیدگاه امام خمینی (ره) :: Leader.ir
– ذخیره شده
21 مارس 1989 … ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران
داشته باشد. … فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست . …. این
توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیشتر … ولایت
یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین …
قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی | محسن کدیور
– ذخیره شده – مشابه
ارکان پنج‌گانه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی عبارتند از: ۱. ولایت مقید به …
این مقاله عهده دار تبیین مراد دوم می باشد، یعنی قلمرو اختیارات حکومت دینی. ۳. … مراد
از مبانی تصدیقی ادله و براهینی است که بر صحت یک نظریه اقامه می شود. قوام یک … ۱-
افتاء، یعنی استنباط احکام شرعیه فرعیه و استخراج حجتهای شرعی از ادله تفصیلی .
ولایت فقیه از نگاه امام خمینی (ره) (1) – راسخون
– ذخیره شده – مشابه
27 ژوئن 2013 … ادله و پیشینه ی ولایت. … تبیین دیدگاه امام درباره ولایت فقیه و نیز بررسی ثبات
یا تحول نظر امام در این … امام خمینی (قدس سره) نظر خود را درباره حکومت اسلامی ولایت
فقیه …. احکام اسلام منحصر به احکام عبادی و اخلاقی نیست، بلکه شرع مقدس …..
بنابراین، طبق نظر امام نظری دانستن مسئله معلول کم توجهی به مبانی …
نظریه سیاسی امام خمینی در باب ولایت فقیه – راسخون
– ذخیره شده – مشابه
20 آوریل 2013 … اینکه لازم است نیم نگاهی هم به نظریات امام در حوزه ی اختیارات و وظایف حکومت اسلامی و
حاکم آن بیندازیم و آن …. ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی.
ولایت فقیه از دیدگاه مطهری – ویکی فقه
– ذخیره شده
ولایت فقیه از دیدگاه مطهریذخیره مقاله با فرمت پی دی اف … ۲۱ – اختیارات رهبری ….
فقیهان به نقش حیاتی و تعیین کننده حاکم شرعی و ولایت فقیه انتقاد می‌کند. … آثار
استاد، بحث حکومت و ولایت فقیه پرداخته شده که همین مقدار بسیار راه گشا و مفید و
…. با این‌که در جامعه امروزِ ایرانِ اسلامی، به برکت نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی و …
ولایت فقیه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام
معصوم را بیان می‌کند. … اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله
خمینی مطرح و …. بر پایهٔ این دیدگاه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و
مشروعیت ولی … او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات
رهبر که در …
پرونده ویژه: سیر مطالعاتی ولایت فقیه | صراط مستقیم
– ذخیره شده
2 جولای 2017 … الف) مبانی نظری ولایت فقیه 1. ولایت نویسنده: آیت الله العظمی خامنهای … فقیه»
پیشینه های تاریخی و ادلّه عقلی و نقلی، حدود و شرایط ولایت فقیه بیان شده … و
اختیارات‌ ولی‌ّ فقیه‌ از دیدگاه‌ علمایی‌ همچون‌ ملا احمد نراقی‌ و امام‌ خمینی بیان شده‌ است‌. …
دور در تعیین رهبر، ضرورت فقاهت خبرگان، متخصصان غیرفقیه و راه یابی …
ولایت فقیه – مطالب جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی (ره)
– ذخیره شده
1 ژوئن 2012 … مبانی حکومت و پاسخ به شبهات ولایت فقیه. … امام خمینی تنها راه پیشرفت امت اسلام
را وحدت کلمه و محور وحدت کلمه را اسلام، عنوان …. و من قبل از آن که مبانی نظری امام را
بگویم به دو نظر اساسی در مسئله اشاره می کنیم: … امام خمینی، از ابتدا بگونه ی
پیگیر هدف از انقلاب و سرنگونی رژیم سلطنتی …. اختیارات رهبری و قانون.
نقد نگاه مصباح یزدی به قانون اساسی – انتخاب
– ذخیره شده – مشابه
6 دسامبر 2012 … «فرق است بین اینکه اعتبار ولایت فقیه را از روی قانون اساسی بدانیم یا اعتبار …
نگارنده مبانی و ادله آن را آن قدر ضعیف و ناتوان نمی‌داند که از نشر دیدگاه‌های مخالف … امام
خمینی، در تأکید بر جایگاه مجلس خبرگان برای تعیین رهبر یا شورای ….. اینکه
قلمرو اختیارات فقیه حاکم، از نظر شرعی مقید به محدوده خاصی است یا …
اسلام تایمز – تاملی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
– ذخیره شده
4 ژوئن 2014 … ولایت فقیه تمام اندیشه سیاسی امام نبوده و تنها یکی از برجسته ترین …. شرط دوم
اینکه، اطلاع و آگاهی او از دیدگاه های اسلام راجع به مسائل سیاسی هم در حد بالا باشد. ….
در مورد اختیارات، در مورد تطابق عقل و شرع، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، ما … چون
در قلمرو حکومت و تصرفاتش ، به اطلاق خود ادله و احکام تمسک می شود ، نه …
اثبات ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام (ره) – جبهه فرهنگی عهد ما
– ذخیره شده – مشابه
14 ژانویه 2015 … از نگاه امام خمینی (ره) اصل ولایت فقیه از موضوعات بدیهی است یعنی از … اثبات
ولایت فقیه به دو بخش عمده براهین وعقلی و ادله ی نقلی تقسیم می گردد. … پس ولایت
فقیه بعد از تصور دقیق این حکم مسأله ای نظری که نیازمند به برهان باشد نیست. …
بدیهی بودن ولایت فقیه به معنای بدیهی بودن رهبری شرعی در جامعه دینی و …
سیری در مبانی و ادله ولایت فقیه – خبرگزاری فارس
– ذخیره شده – مشابه
13 مه 2012 … پس برای آنکه گمان نشود مبتکر ولایت فقیه امام خمینی (ره)می باشد به پیشینه ….. ج
) ولایت فقیه از مقوله ی حکم شرعی است به این معنی که : در مواردی که فقیه …. در منطقه
ی خود گردند ، زیرا باگستردگی قلمرو اسلام ، راهی جز این ، برای رهبری مسلمانان وجود
ندارد . …. ادله ی اثبات ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری(ره ).
حسبه و ولایت فقیه
– ذخیره شده – مشابه
مبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) … آیا می توان از زاویه
بایستگی انجام امور حسبیه, اصل اصیل ولایت فقیه را, با گستردگی … آیا انجام دادن
امور حسبیه در زمانی که حاکم شرعی درحاشیه حکومت است و مسؤولیتی بر دوش … اداره
احتساب در دولت اسلام بر این حکم بنا شده است و محتسبان, امر به معروف و نهی از منکر
می کنند.
حکم ولایت فقیه، و قانون و رأی مردم
– ذخیره شده
آیا این تلقی از حکم عزل رهبری برای رئیس جمهور که «حکم ولایت فقیه بالاتر از
قانون و … و شفاف آن یعنی ولایت مطلقه فقیه، هر چند مبتنی بر مبانی و آموزه های دینی
بوده و دارای … و کاربردی فراوانی مواجه گردید و در اثر بسیاری از ابهامات بحث های
نظری در مسیر … مجموعه نظرات حضرت امام(ره) در مورد حدود اختیارات ولی فقیه، به «
نظریه ولایت …
جمع بندی نقد نظریه ی ولایت فقیه [بایگانی] – گفتگوی دینی
– ذخیره شده
20 دسامبر 2014 … قریب پنجاه سال از طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌گذرد. … بلکه به شدت تلاش شده که
کانون توجه به مبانی نظری انقلاب اسلامی معطوف باشد. … که نوزده روایت است به ادله
عقلی از جمله امام خمینی در کتاب ولایت فقیه … بین رهبر ی رفسنجانی اختلافه . ……
امام خمینی(ره) فرموده اند: ولایت فقیه می تواند حکم حکومتی هم بدهد.
قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟ – دیگران – khamenei.ir
– ذخیره شده – مشابه
3 سپتامبر 2013 … در میان این وظایف و اختیارات، نظارت بر رهبری اهمیتی ویژه‌ دارد. … مبانی نظری نظارت
بر ولی‌فقیه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران| … با توجه به اطلاق ادلّه‌ی امر به
معروف و نهی از منکر و این که مورد خطاب آن، همه‌ی … لذا با همین دیدگاه به عنوان نمونه، امام
خمینی در فرمان تأسیس اداره‌ی امر به …. نام پرونده : «ولایت فقیه» …
ولایت فقیه
– ذخیره شده – مشابه
ولایت فقیه – ولایت از آن خداست. … در قانون اساسی که برگرفته از مبانی اسلام است «
صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب … دهه فجر از نگاه مقام معظم رهبری … در ایران
نظام اسلامی وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی «غالب و مغلوب» و« سلطان و …
این ایده امام خمینی (ره)که گستردگی اختیارات ولایت مطلقه فقیه هم طراز با اختیارات …
واکاوی ولایت در کلام شیخ انصاری | پایگاه خبری جماران – امام خمینی …
– ذخیره شده
به نظر آنان شیخ انصاری پیشوای عالی ترین دوره ی اجتهاد است؛ چرا که وی با دقت نظر
… امام خمینی (ره) در اشاره به اینکه طریقه سلف صالح همچون «شیخ الطائفه» در … گیرد،
تبیین نظریه ولایت فقیه و حاکمیت سیاسی فقیهان و قلمرو اختیارات آن ها می باشد.
…. و روایات وارده، فقط می‌توان گفت که آنها در مقام بیان وظیفه علما از حیث احکام شرعی

[PDF] ولایت فقیه – دانشگاه امام صادق پردیس خواهران
– ذخیره شده – مشابه
ﯾﺸﻪ ی اﺳﻼﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ، وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ وﻻﯾﺖ ﺑـﺮ ﻣﺤﺠـﻮرﯾﻦ و … ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه … د
ﻧﻮروزی،ص. 83. ) در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ره(. ) در ﮐﺘﺎب. « وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ. » ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ. : وﻻﯾـﺖ ﻓﻘ.
[PDF] اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و) وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ) اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ (، ره( اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ – پرتال جامع علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
27 دسامبر 2014 … اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ره(. ،). اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ. (. وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ. و). اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ. اﺣﻤﺪ وﻟﻮی ﻧﺴﺐ. 1. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه. ﻣﻮرد ﮐﻨﺪوﮐﺎو …. ﻓﻘﯿﻪ، ﻋﺪاﻟﺖ،
آزادی، اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﻠﺖ و ﻣﻠﯿﺖ، اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺳﺘﯿﺰی، ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات ….. ﻫﺎ. و اﺻﻮل ﻫﺴﺖ. (. ﺗﻮﺣﯿﺪی،.
1381. : 54. ). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮی ….. ﻃﺎﻏﻮت ادﻟﻪ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز – اصل ولایت فقیه چیست و جایگاه آن در نظر …
– ذخیره شده
17 دسامبر 2011 … اگرچه ممکن است برخی اختلاف نظرها در خصوص حدود اختیارات وجود داشته باشد. برخی
با طرح اینکه ولایت فقیه نظریه شخصی حضرت امام (ره) بوده و تمام علمای … اله
بروجردی و حضرت امام (ره) ، با تمسک به اطلاق ادله موجود ، مبانی و فلسفه حکومت …
خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه …
سیری در مبانی و ادله ولایت فقیه
– ذخیره شده
19 مه 2012 … لذا مطلب یاد شده ، انگیزه ای شد تا موضوع مقاله را به ادله ی ولایت فقیه اختصاص …
پس برای آنکه گمان نشود مبتکر ولایت فقیه امام خمینی (ره)می باشد به … 2-فقه یعنی
دانش احکام ومقررات شرعی که اصطلاح رایج و عرفی آن است ونیاز به قرینه ندارد . …
ولایت مطلقه فقیه یعنی کسی که از دیدگاه اسلام واجد شرایط حکومت است و از …
انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه – معاونت پژوهش حوزه علمیه استان …
– ذخیره شده – مشابه
از منظر نویسنده، ادله انتصابی بودن ولایت فقیه، از مجموعه پشتوانه استدلالی محکم …
بلکه شارع، مردم را موظّف ساخته است که فقیه عادل با کفایت را به رهبری، انتخاب کند.
… در حوزه و قلمرو «انتصاب»، دو دیدگاه وجود دارد: برخی نصب ولایت را فقط در افتاء و
… در اینجا به بیان حضرت امام خمینی w در این مورد اشاره میکنیم: «اگر برای فقها …
ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و آیت الله العظمی سید …
– ذخیره شده – مشابه
کلیدواژه: امام خمینی (ره)، ولایت فقیه، آیت الله سید عبدالحسین لاری جهرمی (ره). …
خداوند متعال نیز درکنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع، یک حکومت و
دستگاه … عالیقدر، نه تنها این مسأله ی اساسی را مورد بحث و بررسی نظری قرار دادند
بلکه در …… متعدد چاپ شد- با ادله‌ی عقلی و نقلی به مبانی مشروعیت و حدود اختیارات
ولی فقیه …
ثقلین • ولایت فقیه در عصر غیبت
– ذخیره شده
26 آوریل 2016 … دروان غیبت کبری را می‌توان یکی از سخت‌ترین و حسّاس‌ترین دوره‌های حیات سیاسی-
دینی دانست. در عصر غیبت، مسئله زعامت و رهبری از دیدگاه اسلام؛ …
ولایت فقیه – عاشقان ولایت
– ذخیره شده – مشابه
در بحث پیشین گفتیم که طبق مبانی عقلی و نقلی، اصل مشروعیت ولایت فقیه
جامع …. الهی و‌ آرمان‌های اسلامی و احکام شرعی بدانیم، بر قله آن حکومت، زمامدار آگاه به
احکام الهی و … ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائتهای گوناگون …. بنابراین
در حوزه ی اختیارات رهبری در انحلال مجلس و قوه ی مقننه چنین وجه تمایزی مشهود می باشد
(4).
دلایل اثبات ولایت فقیه چیست؟ – گنجینه پاسخ‌ها – اسلام کوئست …
– ذخیره شده – مشابه
به صورت‌هاى گوناگونى می‌توان «ولایت فقیه» را اثبات کرد؛ ما در این‌جا به دلیل عقلى
و نقلى در مسئله «ولایت فقیه» اکتفا می‌کنیم: أ. دلیل عقلى: عقل حکم می‌کند که در …
انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) – فروشگاه الکترونیک …
– ذخیره شده – مشابه
درآمدی بر فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری ( علی اکبر سیلانی ) … اصول نظریه پردازی
در قلمرو علوم انسانی (سید احمد رهنمایی) … بررسی و نقد مبانی فکری و اعتقادی جریان
شبه سلفی در ایران (با تاکید بر آرا و عقاید … در این باره، دیدگاه‌های گوناگونی هست.
…. که در چهار بخش و با عناوین «مفاهیم و پیش‌فرض‌ها»، «مباحث نظری ولایت فقیه»،.
پیش‌فرض‌های پنج‌گانه در فقه سیاسی امام خمینی(ره) – بصیرت
– ذخیره شده
24 دسامبر 2015 … آراء و اندیشه های امام خمینی(ره) را نمی توان مستقل از تفکر فقهی ایشان بررسی کرد. …
مقام معظم رهبری در بیان تاریخ فقه سیاسی به «فقه استدلالی» در کنار «فقه …
استنباط احکام موضوعات از روی ادله شرعی(کتاب و سنت) به کنکاش فکری … الف: امام
خمینی(ره) در بحث « ولایت فقیه»، میان ضرورت اجرای احکام اسلامی و …
الف – بازخوانی التزام به ولایت فقیه
– ذخیره شده
11 آگوست 2010 … مقام معظم رهبری، در پاسخ به معنا و مفهوم «التزام به ولایت فقیه» … تبیین دیدگاه
حضرت امام قدس سره- نیاز به تفصیل فراوان دارد. … مدیریتی که در عین مواظبت بر
احکام شرعی، تلاش می‌کند که خدای ناکرده اسلام در پیچ و … ولایت فقیه بهره برده و آن را
در زوایای گوناگون چونان: ادله، مبانی، ره‌آوردها و… توسعه نظری بخشیده‌اند.
[PDF] ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ
– مشابه
ﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮی ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺗﺨﺎذ … وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﯽ و … ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﻘﺎدی و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪه وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ … ﻓﻘﯿﻪ. را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻧﻘﻼب، ﻣﺒـﺎﻧﯽ
اﻧﻘـﻼب. 1357. و. ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ رأی … رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق …. ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣـﺬﮐﻮر و ﻣﺸـﮑﻠﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﺣـﺪود
اﺧﺘﯿـﺎرات و.
پاسخ به شبهات ولایت فقیه – هما هسته های مقاومت اسلامی – بلاگفا
– ذخیره شده – مشابه
ولی فقیه که معصوم نیست،چرا این حد از اختیارات به او داده شده است؟ … ولایت»- یعنی
حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس – یک وظیفه سنگین و مهم است؛ … آیا در
اجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ … دفاع از مبانی نظری ولایت
فقیه … گفتیم برای اثبات ولایت فقیه ، هم به ادله عقلی و هم نقلی استناد شده است .
بررسی مبانی وجودی حکومت اسلامی
– مشابه
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست
… همان طور که از عنوان مقاله درک می شود حکومت اسلامی و ولایت فقیه از اصطلاحات … که
اعتقاد وافری به این نظریه در قرن حاضر داشت حضرت امام خمینی(ره) بود، به طوری که
….. ضرورت وجودی حکومتی با محتوای اسلامی در ادله فقهی (قرآن کریم، سنت، اجماع و
عقل) …
احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه – مدیریار
– ذخیره شده
قاعده ی مصلحت در فقه شیعه، مبتنی بر نظریه ی فقهی احکام حکومتی است که … با
توجه به مبانی و اصول احکام حکومتی، تشخیص مصلحت در دیدگاه فقهی به صورت
شرعی و با … امام خمینی(ره)پس از طرح مباحثی در خصوص حدود اختیارات دولت اسلامی و
ضرورت …. ادله ولایت فقیه هم به ما می گوید حکمی که حاکم اسلامی صادر می کند، مجرا
است.
تاریخی فرهنگی قرآنی 1 – شرایط ولایت فقیه. ضداستبداد. مشروعیت …
– ذخیره شده – مشابه
عملکرد امام خمینی(ره) که شاگرد صدیقی بر این مکتب بوده اند، نیز بیانگر …. اطاعت از
ولایت فقیه بر مسئولان بدون هیچ‌گونه تردیدی هم تکلیف شرعی و هم تکلیف قانونی
است. …. یکی از شرایط رهبر این است که بتواند مسائل و احکام اسلامی را از منابع آن
یعنی …. آنچه به عنوان سئوال اساسی در باب اختیارات فقیه از دیدگاه حضرت امام مطرح
است …
کوتاه و اجمالی!! ولایت فقیه چیست و چرا؟! – newheart
– ذخیره شده
14 جولای 2015 … خاطره ای جالب از امام خامنه ی(۱) … لازم است در باب ضرورت ولایت فقیه و اثبات ادله آن و
مبانی نظری و … شدن این احکام، باید حکومت و رهبری و تشکیلاتی باشد و بدون آن
نمی‌شود. … [5] امام خمینی (ره) در تفسیر این حدیث خاطر نشان می‌کنند: یعنی کلیه …
اختلافی ندارند ولی در حدود و اختیارات ولی فقیه تفاوت دیدگاه وجود دارد که …
مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(س) – انقلاب اسلامی …
– ذخیره شده – مشابه
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تجدید نظری که به فرمان امام راحل در قانون اساسی به عمل
آمد … اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، جزو وظایف و اختیارات رهبری
… مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(ره) به صورت جامع و کامل مورد بررسی قرار گیرد. ….
امام خمینی, برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی تراز ویژه ای ارائه می دهد13 و آن …
دوره ی آموزشی مبانی اندیشه اسلامی (طرح ولایت بلند مدت) » مبانی اندیشه …
– ذخیره شده
اهمیت مبانی اندیشه اسلامی در نگاه امام خمینی (قد سره الشریف) … دیدار مقام معظم رهبری
با شورای سیاست گذاری طرح ولایت 1375/6/20 … •گسترش اعتقاد نظری و التزام عملی
به ولایت فقیه بر اساس مبانی اندیشه اسلامی؛ … بر این اساس لازم است که در ابتدا به
تبیین بنیادی‌ترین مباحث قلمرو … فصل یازدهم: راه های معرفت دینی و ارزش آن ها
ولایت عامه ی فقیه | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
– ذخیره شده
15 نوامبر 2014 … ولایت فقیه، مشروعیت، ولایت عامه ی فقیه، حسبه، فقه سیاسی، کلام سیاسی، … عرفان
· نظری · عملی … امام خمینی(ره) در این‌باره معتقد است: «در عصر غیبت ولی امر و سلطان
… [3] از این دیدگاه شکل مشروع حکومت آن است که تحت زعامت و رهبری فقیه … اما این
ولایت را در چارچوب احکام شرعی قرار داده و ولایتی خارج از احکام اسلام …
مبانی مدینه فاضله اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
– ذخیره شده – مشابه
از دید اندیشه امام خمینی سلام الله علیه ، مهمترین شاخص جامعه مطلوب و مدینه فاضله
… عظیمی به رهبری امام خمینی سلام الله علیه دارای چه پشتوانه نظری و راهبردی بود و
…. هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و
آن … «دلیل دیگر به لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع)
است.
[PDF] ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎرا – دانشگاه معارف اسلامی
– ذخیره شده
1 آگوست 2010 … ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﻧﻘﻠـﯽ دارد،. ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺎﯾﻪ … ﺗﺸﯿﻊ، ﻧﻈﺮﯾﮥ وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ،
ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ، اﺑﻮﻧﺼـﺮ ﻓـﺎراﺑﯽ،. اﻣﺎم. ﺧﻤﯿﻨﯽ. +. …. رﻫ. ﺎﻓﺘﯿ. اﯽ. ﯾ. ﻨﭽﻨ. ﻦﯿ. ﺑﻪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ. ، ﻓﺮﺻﺘ. ﯽ.
ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣرا. ﯽ. ﮐﻨﺪ ﺗﺎ. ﯾوﻻ. ﺖ. ﯿﻓﻘ. ﻪ. را ﻧﻪ. ﺑﻪ …. دﯾﺪﮔﺎه. ﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘ. ﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن. « اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و اﻻﺣﮑﺎم. » … ﺑﺎب اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋ ….. ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﺰل رﻫﺒﺮ و اﺻﻞ.
ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی – ناشر آثار استاد پناهیان
– مشابه
7 آوریل 2013 … الف) حضور در تلگرام از منظر تخصصی، فقهی، و مقام معظم رهبری درست است یا خیر؟
…… هزینه های سنگینی برای بازسازی حرم امام خمینی صورت گرفته است. …… سلام
درباره ی اثبات ولایت فقیه و ولی فقیه از آقای پناهیان سخنرانی ای موجود هست ؟ …..
دفاع از مبانی نظری یک مکتب در مقابل انواع شبهات و سوالات و تهاجم دشمن …
لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده – ماهِ پژوهش
– مشابه
21 ژانویه 2013 … فصل چهارم تحقیق را به 3 بخش تقسیم کرده است 1ـ احکام عبادی 2ـ احکام اقتصادی
…… فرآیند وحی در نگاه امام خمینی(ره)؛ فصل سوم، نزول قرآن : معنی نزول قرآن، مراحل …
تحریف، جواب امام از ادله‌ی قائلین به تحریف، بیانی متفاوت از امام؛ فصل ششم، ……
مبانی تفسیری المنار: اهداف و مقاصد قرآن از دیدگاه مفسران،‌قلمرو مباحث …
همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
– مشابه
19, بررسی میزان صحت دیدگاه نظریۀ پردازش اطلاعات اجتماعی در بین مدیران کانال ها و
گروه … 28, بررسی بصری نقوش مسجد- مدرسه ی سپهسالار تهران (شهید مطهری), سرور
…… 378, بوطیقا (مبانی نظری) نمایشنامه گروتسک, محمد امین عبداللهی, دانشکده هنر
…… با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی
(ره) …
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
– مشابه
امام 87033. شرکت 86851. آموزش 86753. نسبت 86704. یکی 86594. زمان 86545. تنها
86260 …. ی 33924. اصفهان 33884. علمی 33816. مطبوعات 33748. آنچه 33729. مرکز
33710 ….. دید 8412. دقیقه 8401. پذیرش 8387. مسایل 8387. همانند 8381. ممکن 8381
….. معماری 5528. آبادان 5527. نگاهی 5522. پایین 5521. حکم 5520. پیشرفته 5514.
مرجع سوالات مصاحبه های استخدامی کشور | استخدام
– ذخیره شده – مشابه
1 دسامبر 2013 … اگر رهبری ( ولی فقیه ) در مورد موضوعی نظری متفاوت با مرجع تقلید شما داشته …
بیشتر به مسائل شرعی مثل حجاب و س ی ا س ت و اینا کار دارن . ….. بیان فتوا و احکام
شرعی است ولی کار ولایت فقیه علاوه بر بیان احکام شرعی – اجرا و … مرجعیت و
رهبری می تواند در یک فرد جمع شود چنانکه حضرت امام خمینی ره هم مرجع بود و …
نمونه سؤالات تستی اندیشه اسلامی 2 د. آیه الله بروجردی ترم 94- 95 :: رصد
– ذخیره شده
3 مه 2016 … 3-¨دین دارای حقیقت واحدی است که بهترین معرف آن واژه ی اسلام است. …. آیه «و ما
ٲرْسَلناکَ اِلّا رَحْمَۃً لِلْعٰالَمینَ» را در نفی کدام یک از دیدگاه های زیر …. ج) ناتوانی عقل در
تشخیص آثار اخروی □ د) اجمالی بودن حکم عقل □ … ج)عقل عملی □ د)عقل نظری □ ……
25- امام خمینی وظایف و اختیارات ولایت فقیه را چگونه معرفی می کند؟
آیت الله منتظری – پرتال جامع مسئولین جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
در پیامی که امام خمینی (ره) خطاب به آیت الله منتظری به مناسبت آزادی وی صادر کرد
چنین … همان دیدگاهی است که در کتاب فقهی آیت الله منتظری درباره ولایت فقیه آمده است
. … از درگذشت آیت‌ الله طالقانی، آیت الله منتظری با حکم امام خمینی (ره) به عنوان امام
جمعه …. رهبری برای آیت الله منتظری، بخش زیادی از اختیارات حکومتی و اداره کشور
نظیر …
اندیشه جدید – نظام سیاسی در اسلام و نظریات مطرح پیرامون آن
– ذخیره شده – مشابه
دیدگاه عالمان شیعی در باب ولایت سیاسی در عصر حضور امام معصوم(ع) کاملا متحد و …
در دوران غیبت اندیشمندان شیعه قائل به ولایت فقیه عادل می‌باشند، هرچند در قلمرو این
… عام حضرت حجت(عج) می‌دانند، اما در حیطه و قلمرو ولایت و اختیارات وی اتفاق نظر
ندارند … اسلامی در مدینه بوده و همزمان رهبری سیاسی و معنوی مسلمانان را بر عهده داشته
است.
مبانی نظری قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از …
– ذخیره شده
2 روز پیش … حجم فایل: ۵۶ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۱. مبانی نظری قلمرو اختیارات رهبری
در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) …
بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی – قائمیه

اما برای اثبات ضرورت وجود حکومت ادله دیگری هم می توان آورد که تأمل در آنها وظایف
دیگر ….. امامت از دیدگاه تشیع، زعامت و رهبری امت در امور معاش و معاد می باشد (1) که
مساله ای ….. کما این که امر فوق درباره ی احکام و آموزه های اجتماعی اسلام اتفاق افتاده
است. …… ولایت فقیه حضرت امام خمینی، ص 36 (فجعلها نظاما لالفتهم) نهج البلاغه،
خطبه 216.
ایرنا – امام خمینی فقیهی نواندیش بود
– ذخیره شده
2 ژوئن 2015 … به گفته غرویان، امام یک فقیه نواندیش بود که تلاش می کرد دین را بر اساس … امام(ره)
جمله ی معروفی داشتند که ولایت فقیه فلسفه ی عملی فقه است؛ صرف این که ما «لمعه»
و «مکاسب» بخوانیم برای این که احکام فقهی را بدانیم برای فقاهت … ***ایرنا: دیدگاه
تان در زمینه ی نواندیشی دینی در تفکر حضرت امام(ره) چیست؟
مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره و محقق نائینی رحمه الله در مورد …
– ذخیره شده
16 فوریه 2016 … محقق نائینی با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه » ، نقش سیاسی فقها … از دیدگاه
نگارنده، الگوی حکومتی آنها مثلث سه پایه ای (شریعت، ولایت و مردم) است. … آیا منطقا
«حق مردم » و «تکلیف شرعی » در اندیشه سیاسی این دو …. ی) ماهیت حقوق سیاسی مردم
… اگر بر روی یک خط محور، برای قلمرو و شوون اختیارات ولایت، دو سر …
موسسه صراط مبین – استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایت فقیه
– ذخیره شده
22 مه 2014 … این در حالی است که امام خمینی(ره) در دفاع از ولایت فقیه آن را مخالف استبداد نامیده و
اظهار داشته است: … در جمهوری اسلامی ایران، اختیارات مقام رهبری به رعایت احکام شرعی
و … ادلهی این مدعا را بیان خواهیم کرد. …. در ادامه ی نوشتار، موارد اعمال ولایت مطلقه از
منظر قانون اساسی و دیدگاه های …. ضرورت و مبانی نظارت بر حاکمان[33].
موسسه صراط مبین – اختیارات ولی فقیه
– ذخیره شده
26 مه 2014 … اختیارات ولی فقیههمانگونه که ملاحظه شد در خصوص اصل «ولایت فقیه» اجماع …
اصلیترین دیدگاه. … ولی قهری، باید با اذن و اجازه ولی فقیه عقد کند؛
سرپرستی‌محجور، در راه مانده و . …. امام خمینی در پاسخ سخنرانی مقام معظم رهبری (
ریاست جمهور وقت) که …. به عبارت دیگر، حکم حکومتی حکمی است که از سوی حاکم
شرع جهت اداره …
موسسه صراط مبین – وحدت یا تعدد حکومت؛ در نظریه ولایت‌فقیه
– ذخیره شده
19 مه 2016 … محصول مباحثات حلقه علمی ولایت‌فقیه در مؤسسه صراط مبین چکیده از موضوعات … آن را
از دیدگاه نظری مورد بررسی قرارداد تا راهگشای اقتضائات عملی باشد. … اقتضای وحدت
یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت … به‌عنوان مبانی
بحث ابتدا ادله اثبات کننده ولایت فقیه در عصر غیبت از نظر …
جنبش راه سبز – آیت الله آذری قمی؛ از فـــراز تا فـــرود
– ذخیره شده – مشابه
11 فوریه 2014 … بیانیه‌ی نقد دیدگاه جامعه مدرسین توسط آذری قمی، ۲۴ آبان ۱۳۷۶ … برای ۳۰ نفر از علما
می‌گیرد که «شاهد از بین رفتن احکام شرع و التقاط این احکام و نفوس …… پس از اعلام
ولایت مطلقه ی فقیه در دی ۱۳۶۶ از سوی آیت الله خمینی رهبر انقلاب و …. ولایت مطلقه ی
اجرائی و سایر اختیارات متعلق به امام معصوم و آیت الله خمینی است.
جنبش راه سبز – اجتهاد «آبکی» رهبر غیرقانونی
– ذخیره شده – مشابه
22 فوریه 2015 … «عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (استیضاح رهبری دینی و مرجعیت آقای … از درگذشت آقای
خمینی و در زمان رهبری غیرقانونی آقای خامنه‌ای تشکیل داد. ….. در باب اختیارات مقام
رهبری ولایت مطلقه فقیه را مدّ نظر داشته واین نقیصه را از قانون اساسی بزدایند. …..
تابستان ۱۳۶۸ در دست نیست، بلکه ادله‌ی متعددی بر عدم اجتهاد وی موجود …
حمله سید صادق شیرازی (آیت الله) به نظام مقدس جمهوری اسلامی + فیلم …
– مشابه
25 مارس 2012 … فحاشی برادر صادق شیرازی نسبت به ساحت رهبر انقلاب/فیلم ….. اگه آقامون سید علی
رخصت بده همه ی مخالفان ایشون رو سر میبریم!! … شهدا از سر جو گیری توی وصیت نامه
هاشون همه ولایت فقیه و حجاب رو …… دیگم نظری نمیدم جون نفهم و بی سوادی …… امام
خمینی (ره) در لزوم توجه بیشتر روحانیت به مسائل شرعی و سیاسی و …
راه عشق – دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت الله العظمی بروجردی و امام …

راه عشق – دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی –
افسران … العظمی بروجردی بر ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را با نگاهی بر دلیل
عقلی امام خمینی … ایفاء نمود و زمینه ساز قیام مردم و انقلاب سیاسی اسلام به رهبری امام
خمینی شد. … عقلی است یا شرعی، بلکه باید گفت فلان حکم شرعی، دلیل عقلی دارد
یا نقلی.
جهان نیوز – اختیارات ولی‌فقیه؛ قانونی یا فرا قانونی؟!

گاهی بحث از مشروعیت قانون اساسی و ولایت فقیه ماهیت فلسفی به خود می‌گیرد و
سخن … را ساماندهی کرد و اگر بحث از کارآمدی باشد باید طرفین بر شواهد و ادله‌ی میدانی
برای … کرد که قلمرو اختیارات فقیه حاکم همان قلمرو اختیارات پیامبر(
صلی‌الله‌علیه‌وآله) و … ایشان می‌نویسد: «به پا داشتن حدود الهی، به اجرا گذاردن احکام
شرعی، کشاندن مردم …
سایت خبری انصار حزب الله (یالثارات) 2 دی 1391 ساعت 11:10 http …
– ذخیره شده
22 دسامبر 2012 … نقطه ی ثقل بحث ایشان نقد دیدگاه های آیت الله مصباح یزدی در مورد … و آیا مبانی ویژه
ای در فقه دارند؟ …. قلمرو اختیارات فقیه حاکم همان قلمرو اختیارات پیامبر(صلی الله
علیه وآله) … در واقع علامه نراقی ولایت مطلقه ی فقیه را احیا کرد و امام خمینی(رحمت … پا
داشتن حدود الهی، به اجرا گذاردن احکام شرعی، کشاندن مردم به عرصه ی …
بازار فایل
– ذخیره شده
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی این فروشگاه دارای نماد اعتماد … مبانی
نظری قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره).
Mohsen Kadivar – Posts | Facebook

من شخصا معتقدم حدود شرعی احکام موقت منسوخ محسوب میشوند. … مورد از محدوده
اختیارات دولت خارج است، اعتصاب غذا در اتاق مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب پایان
یافت. …. در نظریه آقای خمینی ولایت انتصابی مطلقه فقیه، مشروعیت هر مقامی در حوزه
عمومی به … و امضای حکم عزل وی بعد از طی یکی از دو راه کار قانونی «وظیفه» مقام
رهبری است و …
[XLS] Sheet1 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
– مشابه
561, مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی, کلت،مری, ترجمه حیدر محمدی
…… 2426, کارنامه پژوهشی و انتشاراتی موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ……
3068, بحثی ساده و کوتاه پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه, کفاش،حمیدرضا, ن
…… 3847, مقایسهای میان ادله، شرایط، وظایف وحقوق رهبری ومرجعیت, دانشگاه آزاد
اسلامی.
موسسه فتوح اندیشه | نظریه دولت در فقه شیعه (1)
– ذخیره شده
یعنی احکام و وظایف حاکمیت و اختیارات رهبری نیز می رسد. …. وقتی که فقیه، در
پاسخ مشخص به این سؤال، مستند به ادله شرعی (اعم از عقلی یا نقلی)، در … خود را(دال
بر مشکوک و شاذ نمایاندن دیدگاههای امام «رض » و بی ریشه نمودن اصل «ولایت فقیه ……
اصلی یک «نظریه دولت » را واجد است و مبنائی از مبانی نظری برای توجیه حقوقی
فلسفی …
[PDF] web1/uploads/amniat siasi dar andishe imam khomeini.pdf
– ذخیره شده
چرخش های نظری و علمی در قلمرو نظریه های سیاسی و علم سیاست در دههٔ ۱۹۷۰ م.
بازگشتی دوباره به دولت و … از دیدگاه امام خمینی (ره) تنها روش ممکن برای اجرای همه
جانبه احکام.
[PDF] اصل مقاله (833 K) – پژوهش حقوق عمومی – دانشگاه علامه طباطبائی
– ذخیره شده
ایده ولایت فقیه در عصر غیبت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) … در این نوشته ،
نخست نظرات ایشان را درباره مبانی مشروعیت حکومت اسلامی، جایگاه مردم در آن و. شکل
حکومت ولایت فقیه بیان می گردد و سپس ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه در … در
تبیین دیدگاه حضرت امام درباره ولایت فقیه، مفسران به انحای مختلف تلاش های مجدانه.
مدیریت حوزه علمیه استان قم – اخبار > مشاهده موضوعات اخذ شده (لیست …

ادله عقلی و نقلی تبرّک …. بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام
خمینی(ره)، آیت اله مصباح و … بررسی مبانی نظری پوشش و حجاب و عدم التزام به آن …
بررسی نظام آموزش اخلاق در حوزه علمیه با تاکید بر نظرات مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) …… بررسی ‌اختیارات ‌و محدودیت های قاضی در استناد به منابع فقهی و احکام
شرعی در …
ولایت فقیه، قانون، حقوق بشر و توتالیتاریسم: asre-nou.net

18 نوامبر 2010 … ولایت فقیه» چگونه و از چه زمانی وارد ادبیات «فقه سیاسی شیعه» شد؟ … حال باید دید
در سیستم حکومت اسلامی، منشأ مشروعیت حکومت و «ولایت فقیه» چیست و … معصوم و
انتصاب از ناحیه‌ی امام غایب، بلکه رأی و اقبال مردم می‌داند و «مشروعیت» … بحث نماز
جمعه قائل به قلمرو و اختیارات فقها در عرصه‌ی غیبت می‌شود که بازهم …
ولایت فقیه – درد واره هایی از جنس دغدغه
– ذخیره شده
در بیان مصداق رهبری و شبهاتی که در رابطه ی با ایشان وجود دارد میتوان به کلیات
اشاره کرد و … عده ای سعی میکنند ولایت فقیه را به عنای حکومت مطلقه فردی معرفی
کنند! …. به رعایت اصول به رعایت مبانی، به رعایت جزئیات احکام شرعی و این وظیفه
رهبری است. …. به عنوان حسن ختام این پست نظری کوتاه از امام خمینی (ره) را بیان
میکنم:.
تحقیقات پایانی
– ذخیره شده
تحقیقات پایانی- عوامل دستیابی به آرامش درونی از دیدگاه آیات و روایات …. است و
دلایل مشروعیت ولایت فقیه را اجماع فقها، روایات و ادله غیر مستقل عقلی می داند. …
قرآن کریم، کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان، دربردارنده ی کامل ترین احکام و معارف الهی و
… به ما منتقل نمودند چنانکه در جامعه امروزی ما حضرت امام خمینی(ره) و دیگر بزر گان نیز
با …
ولایت فقیه – با ولایت
– ذخیره شده
ابن ادریس از فقهای قرن ششم هجری مینویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهای شیعه
واگذار کردهاند». … امام خمینی(ره) نیز در این زمینه میفرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز
تازهای نیست که … مسأله «ولایت فقیه» چه از جهت نظری و چه در عمل قدمتی به درازای
تشیع دارد. … لزوم استمرار حکومت دینی؛ جاودانگی احکام دینی و نیازمندی اجرای آنها به
نظام …
لایحه دفاعیه دکتر حسین رفیعی به دادگاه تجدیدنظر – دکتر محمد حسین …
– ذخیره شده – مشابه
اینجانب نسبت به حکم مندرجه در دادنامه صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب به شماره …
عدالت وی را مخدوش می‌نماید و لذا اعتبار حقوقی و شرعی حکم قاضی کاملاً منتفی است. …
با اسلام ناب محمدی(ص) [14] و زیر سوال بردن مبانی اسلام فقاهتی [15] گسترش داده و ….
ثالثاً- مصاحبه با رسانه‌های خارجی، هیچ‌وقت ممنوع نبوده‌ و جرم محسوب نمی‌شود چنان که امام
در …
نگین ولایت بر خاتم فقاهت واکاوی نظریه ولایت فقیه | مجموعه مقالات …
– ذخیره شده
9 ژانویه 2016 … نوشته ی پیش رو تحلیلی است بر ایدئولوژی ولایت فقیه که نگاهی نو بر این … و
عالم بزرگ، مجاهد کبیر، فیلسوف عالی مقام حضرت امام خمینی ره به منظور … باز هم
کاملترین بیان را در بیان حضرت امام به عنوان پایه گذار علمی و نظری این نظریه و
تفکر …. فقیه است و ثانیاً بسیاری از روایات که، از آن در اثبات احکام شرعی …
بررسی مبانی فقهی و حدود مسئولیت نیابت از امام عصر (عج)
– ذخیره شده
چکیده این پژوهش به «بررسی مبانی فقهی و حدود مسئولیت منصب نیابت از امام عصر
… ایشان در حوزه‌های بیان احکام الهی، قضاوت، امور حسبه و ریاست عامه همراه با ادله‌ی هر یک
… در رابطه با شرایط نائب و سپس دیدگاه‌های آیت‌الله خویی، امام خمینی (ره) و شاگردان هر
… در آخر نیز حدود اختیارات ولی‌فقیه (نائب امام عصر) از لسان فقهای بزرگ متقدم و …
سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه – رویش 57
– ذخیره شده
25 جولای 2017 … تحولات به وجود آمده در نظریه ولایت فقیه را بر اساس تحولات سیاسی، اجتماعی مناطقی
… مرحله چهارم: دوره مشروطه ( از محقق نائینی تا امام خمینی) …. دیگر ولایت بر اجرای
احکام شرع و سرپرستی جامعه اسلامی را برای فقیه جامع شرایط به …… در این مقطع امام
خمینی (ره) راجع به قلمرو اختیارات ولی فقیه رهنمودهای راهگشایی ارائه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *