کاملترین فایل سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها

Published on Author adminLeave a comment

سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها

هدف از این پایان نامه بررسی واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 150 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 91

سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها

مقدمه
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»
مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.
فهرست
چکیده فارسی 1
مقدمه 2

واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت 67

فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری67

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری 67
گفتار اول: تعریف سرقت ساده 67
گفتار دوم: مجازات سرقت ساده 68
بند اول: مجازات اصلی 68
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی 68
مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری 69
گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد 69
گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار 70
گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب 71
گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی 72
گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی 73
گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری 73
گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن 74
گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی 76
گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم 77
گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) 77

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد79

مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد 79
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد79
گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد 82
بند اول: علم به حرمت ربودن 82
بند دوم: محرز بودن مال 83
بند سوم: هتک و ابطال حرز 83
بند چهارم: حد نصاب 84
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) 90
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی 91
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق 92
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی 94
بند نهم: تناسب حرز با مال 95
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی 96
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال 99
گفتار سوم: حد سرقت 101
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت106
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت 106
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی 106
بند دوم : میزان و کیفیت قطع 109
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق 111
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد 116
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع 119
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت 123
بند اول : عدم شکایت مالباخته 123
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق 124
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال 124
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع 125
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار 125
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن 125
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم 125
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت 126
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت 126
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده 127
نتایج و پیشنهادها 128
منابع و مآخذ 133
ا

سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه – دانلود پایان نامه های …

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ………..24 …. سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. …. عنوان بخش دوم واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت است که دارای دو فصل می باشد عنوان فصل اول واکنش های کیفری ناظر به سرقت تعزیری و عنوان فصل دوم …

دانلود بررسی سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه – …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. … با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور … فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری

[PDF]ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﻪ

ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﻪ. ی ﺳﺮﻗﺖ. » ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ. آﯾﺎت. 38. و. 39. ﺳـﻮره. ی ﻣﺎﺋـﺪه. ،. آن را از ﻧﻈـﺮ ﻓﻘﻬـﯽ و. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در ﻓﻘﻪ ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﻼم، ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮم ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣـﺪ ﻣـﯽ ….. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﻃ. ﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن. و ﻣﺬاﻫﺐ و ﻫﻤﻪ. ی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ. ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن و ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ی رﯾﺶ.

بررسی منابع مشروعیّت مجازات سرقت تعزیری در فقه و حقوق …

نگارنده در این پژوهه، ملاک مشروعیت مجازات سرقت تعزیری در فقه و حقوق کیفری اسلام را به بحث و تحلیل گرفته و به دست‌آوردهای از این قبیل دست یافته است که به موجب …. همان‌گونه که ریشۀ اصلى آن به معناى تازیانۀ کمتر از حدّ شرعى نیز مى‌باشد، و علّت این که آن را تعزیر نامیده‌اند این است که گنهکار را از تکرار آن باز مى‌دارد، و مانع انجام دو …

بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی

حدی یا افزودن کیفری بازدارنده به کیفر حدی بهجای اعدام بزهکار در فرض تکرار جرم به ویژه … حد شود، اعدام خواهد شد. این حکم، خود گونهای حد و هم زمان غالباً از احکام اختصاصی حدود به شمار آمده است. اما مستندات این حکم، یکدست و سازوار نیست. درحالیکه روایات … معنای اصطلاحی آن است؛ و حد و تعزیر به لحاظ ادله موجود بدین لحاظ با یکدیگر

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم وحفظ اساسی‌ترین ارزش‌های حاکم برروابط آن‌ها ناچار است، علیه بزهکاری وهنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده ویاخویشاوندان اوخشن … بررسی ضوابط تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری به اعتبار جانی و جنایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران …

اویرایش شده بررسی مبانی فقهی ماده 22 قانون مجازات اسلامی

در نتیجه ضروری است ضمن مفهوم شناسی مسئولیت و قاعده و پیشینه تاریخی مسئولیت کیفری در حقوق ایران به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مسئولیت کیفری … را ربودن مال منقول متعلق به دیگری تعریف کرده است که بر اساس شرایط تحقق و نوع مجازات به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می شود که در این رساله نوع تعزیری سرقت مورد بحث …

مصاحبه درباره اجرای حد سرقت » تارنمای رحیم نوبهار

کسانی که موافق اجرای حدود از جمله اجرای حد قطع دست به صورت رایج نیستند، تلاش می‌کنند از این آیه برداشت دیگری داشته باشند؛ حال آنکه آن برداشت‌ها از جمله اینکه …. نظر گرفتن شرایط زمان، امکان ایجاد تغییر در اجرای چنین احکام کیفری چگونه قابل تحلیل است و در آن صورت پیشنهاد شما در جایگاه پژوهشگر فقه و حقوق برای حد سرقت در …

موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران موجبات …

۱۲ دی ۱۳۹۶ – رویه مزبور باعث طرح این سوال شد که موجبات و ملاکهای اعمال تعزیز از نظر فقهی چیست و مهمتر آنکه ،اجرای تعزیر از نظر حقوق جزای ایران ،مبتنی بر چه ملاکی است و آیا رویه … به طور کلی غیر از جنایات مشمول عقوبتهای قصاص و دیه ،قول مشهور فقهای امامیه آن است که هر معصیتی مشمول عقوبت حد نباشد قابل تعزیر است.

محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه | …

از این رو، در صورت مضر بودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار می تواند شخص را از اِعمال آن محروم نماید. +. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می باشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به …

ماهیت جرم در فقه و قانون جزا – وکیل در مشهد ۰۹۱۵۵۱۵۳۴۲۳

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ – براى درک معناى جرم در قرآن کریم، باید به الفاظى مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنى کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتى که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغى است استشهاد نمود. در یکى از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا …

بانک تخصصی اطلاعات حقوقی – حدود و تعزیرات‌(قلمرو، انواع، …

چرا که تقسیم بخش اعظم کیفرها، در فقه جزایی، به <حدود> و <تعزیرات> در واقع عبارت است از تقسیم‌بندی کلی آنها به <مجازات‌های ثابت تعیین و اندازه‌گیری شده> و … آنچه که به مطالعه فعلی ما مربوط می‌شود عبارت است از حد در کاربردهای جزایی، در معنای واکنش کیفری به جرم؛ کاربردهایی که در فقه جزایی یکسان نبوده و دارای تنوع و اختلاف است.

مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود – پژوهشنامه حقوق اسلامی

توسط چوپانی – ‏2012
این در حالی است که این نهاد جزایی دارای مبانی فقهی بوده و در فقه امامیه نیز ارتکاب جرایم به نحو مشهود با تعابیری مثل «تجاهر به فسق»، «ارتکاب علنی گناه» و یا «تظاهر به … بر آنها بار می‌شود. در رویکرد آئین دادرسی کیفری، «تسهیل» و «تسریع» در تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی به این دسته از جرایم مورد توجه قرار گرفته، حال آنکه …

[PDF]مجله تحقیقات حقوقی – سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

توسط باقر شاملو
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز آن و ﻗﺼﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺮ اﺻﻼح. ﮔﻨﺎه ﺧﻮد و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺰه. دﯾﺪه. -. در ﺻﻮرت وﺟﻮد. -. ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ و ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮ. ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺛﺒﻮت ﺟﺮم در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭘ. ﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. 8 . ﻣﻬﯿﺎر، ﺧﻠﯿﻠﯽ؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻨﺠﻪ، ﭼﺎپ دو م، ﻗﺼﯿﺪه ﺳﺮا، ﺗﻬﺮان،. 1381. ، ص .201. 9 . ﺟﻌﻔﺮ، ﯾﺰدﯾﺎن ﺟﻌﻔﺮی؛ اﺻﻞ ﻓﺮدی ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزات. ﻫـﺎ؛ ﺗﺒﻌﯿ. ﻀـﯽ ﻓـﺎﺣﺶ ﯾـﺎ ﻋـﺪاﻟﺘﯽ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ. ﺗـﺮ؟!، ﻓﻘـﻪ و.

بررسی جرم و مبانی آن از دیدگاه فقهی – تابناک قزوین

۱۹ آذر ۱۳۹۴ – ابویعلى آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز … در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسلامی در جدّه، در تعریف جرم چنین آمده است: جرم در اصطلاح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل (قول یا ترک قول) که اسلام …

چرا مجازات برخی از سارقان «قطع دست» است؟ – سایت خبری …

۳۰ دی ۱۳۹۶ – آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و …

ماهیت جرم در فقه و قانون جزا

به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس. برای درک معنای جرم در قرآن کریم، باید به الفاظی مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنی کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتی که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغی است …

شرایط 16 گانه قطع دست سارقین – عصر ایران

۲۰ آبان ۱۳۸۸ – برای آشنایی با آنچه در قانون مجازات اسلامی در این خصوص آمده ، مواد مربوط به سرقت و حد شرعی آن را عیناً از متن این قانون ذکر می کنیم: باب هشتم – حد سرقت … که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا …

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

توسط حسینی – ‏2008
در سیاست کیفری. اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معین (قصاص، دیات و حدود) و مجازاتهای نامعین و. انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوع کیفی و نوسان کمی به خوبی … مختلف در واژه حد و تعزیر، و سپس آراء و اقوال پراکنده فقهی راجع به قلمرو، انواع و … واکنشی مقابله با پدیده مجرمانه «تنوع بیشتری وجود داشته باشد، آن سیاست جنایی.

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی – 14-حقوق جزای عمومی(3)

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی – 14-حقوق جزای عمومی(3) – مباحث حقوق و فقه جزای اسلامی و جرمشناسی و پیشگیری از جرم .فقه وحقوق مدنی. … مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر 1- «مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت.

مبانی و تحولات فقهی تعزیرات در آموزه های فقه امامیه (حقوق جزا …

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ – تعزیر کیفری است که در شرع مقدار آن تعیین نشده و از خصلت پویایی و انعطاف پذیری کیفر در فقه امامیه، حکایت دارد. …. گاهی واژه حد در معنای حکم به کار رفته است و آن چه که از واژه حد به بحث ما مربوط می شود عبارت است از حد در کاربردهای جزایی در معنای واکنش کیفری به جرم،کاربردهایی که در فقه جزایی یکسان نبوده و …

[PDF]فقه و حقوق اسلامی (1) سال اول شماره اول

توسط خسروشاهی – ‏2016
۱۵ آبان ۱۳۹۵ – حد را مؤید وجوب تعزیر میدانند. به دلیل آنکه هر چند تمام ملاکهای احکام در اختیار ما. از قرآن مجید می توان علت اجرای حد را جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین دانست. قرآن در مورد حد سرقت بعد از آن که قطع ید سارق را کیفر اعمال خودش دانسته (جزاء بما. کسبا) یعنی همان سزا دهی، سپس میگوید: نکالا من الله. کلمهٔ نکال در اصل …

رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه …

۲۵ تیر ۱۳۸۸ – بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است. … به استثنای سرقت های مستلزم حد که در آنها شرط کیفر مستلزم ربودن پنهانی و مخفیانه مال است ، در سرقت های مستلزم تعزیر ظاهراً به نظر می رسد دادگاه ها عدم رضایت و عدم اطلاع مالک یا دارنده مال را از لوازم …

[PDF]بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم …

قانون گذار دربارۀ جرائم مربوط به خانواده پیش بینی کرده است. در بین واکنش های. کیفری، مجازات حبس نیز دیده می شود. در قوانین فعلی ایران، برای ثبت نشدن واقعۀ … حقوقی امکان سنجی. الغای مجازات حبس. در جرائم علیه کیان. خانواده. می توان مجازات حبس را در این حوزه حذف کرد یا به کمترین حد آن یعنی. مجازات های ضروری کاهش داد؟

موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران – …

از سوی دیگر،از نظر حقوق کیفری ،ملاک اعمال تعزیر ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن تعزیر معین کند.پس نمی توان به استناد موجبات … به طور کلی غیر از جنایات مشمول عقوبتهای قصاص و دیه ،قول مشهور فقهای امامیه آن است که هر معصیتی مشمول عقوبت حد نباشد قابل تعزیر است.شیخ طوسی می گوید: (هر کس مرتکب …

حقوق‌ کیفری – ویکی فقه

از حقوق کیفری تعاریف گوناگونی شده است، بر پایه یکی از تعاریف، موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات … مباحث حقوق کیفری اختصاصی مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلا قتل )، جرائم علیه اموال و مالکیت (مانند سرقت و کلاه‌برداری )، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی …

تشدید – برگه 3

۷ مرداد ۱۳۹۶ – همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت. …. و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانندترک نماز و روزه ونوشیدن شراب ویادرارتباط با …

زنا – برگه 3

۷ مرداد ۱۳۹۶ – همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت. …. و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانندترک نماز و روزه ونوشیدن شراب ویادرارتباط با …

[PDF]ظرفیت های ترویجی صلح و آشتی در آموزش حقوق کیفری – …

بهره گیری از فرآیند نظام آموزشی و تربیتیِ آن جامعه جستجو کرد. در این میان،. حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های دانش حقوق در نظام آموزشی ایران. که بیش ترین اقتباس را از دانش دیرپای هنجاریِ مسلمین: فقه اسالمی داشته. است، به رغم آن که به مقولۀ جرم، مجرم و مجازات نظر داشته و به ظاهر عاری. از هرگونه صلح و آشتی و مملو از خشونت و تعدّی …

مجازات “تعزیری” یا بازدارنده چیست؟ – باشگاه خبرنگاران

۲۸ بهمن ۱۳۹۱ – به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد. تعریف مجازات تعزیری و بازدارنده تمام جرایمی که نوع و …

سوالات حقوق جزا » موسسه طرح نوین اندیشه

۲۰ فروردین ۱۳۹۴ – الف)سرقت حدی و قطع عضو عمدی ب)حبس های درجه ۳ و ۴ ج)حبس های درجه ۱ و ۲ د)همه موارد. حقوق جزای عمومی(۳). ۸۶- در جرایم مستوجب حد، تعدد جرم: الف)مستوجب تعدد مجازات است. … ج)مجازات سرقت تعزیری ساده به اضافه حداکثر مجازات خیانت در امانت و کلاهبرداری که در این مورد فقط مجازات کلاهبرداری اجرای می شود. د)برای هز یک از …

سرنوشت اجرای حکم سرقت چه می شود؟ – قدس آنلاین | پایگاه …

۱۴ دی ۱۳۹۳ – سرقت از جمله معاصی کبیره محسوب می شود و در حقوق جزای اسلام به دو بخش سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر تقسیم می شود وآیه 38 سوره مائده بیانگر … درست است که در اسلام قطع ید برای سارق در نظر گرفته شده اما برای اجرای آن شرایط خاصی وجود دارد که باید رعایت گردد و در یک حکم و ماده قانونی که برای مجازات …

[PDF]توبهمجرمدرفقهمقارنوحقوقجزا

و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تالش بر جبران گذشته. اس ت. این نهاد حقوقی در کنار آثار … کلیدواژه ها: توبه مجرم، توبه کیفری، سقوط مجازات، فقه مقارن، حقوق جزا. توبهمجرمدرفقهمقارنوحقوقجزا. 6. سال نهم ….. امر به اجرای حد در آیات مربوط به زنا، سرقت و. 67 . المجم وع ش رح المه ذب، ج20، …

آیا مجازات زورگیری اعدام است؟ – ایسنا

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ – در زمان تصویب قانون مجازات عمومی ‌سال ١٣٠۴ به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحه‌ای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی انقلاب ایران و تقسیم‌بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، براساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقان مسلح و …

سرقت از بیت المال – Tebyan – تبیان

۱۸ مهر ۱۳۹۰ – زیرا در فقه فقط تعریف سرقت شده و سرقت بیت المال که تقریباً در ردیف اختلاس می باشد تعریف نشده است. اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است، ولی چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقی، کسی که با قهر و غلبه (استلاب)مال …

[PDF]اصول حاکم بر مجازاتها

مجازات، اصل قانونی، اصل تساوی، اصل شخصی، اصل فردی ، حقوق جزا، فقه جزایی. سواالت تحقیق. : 1 . چه اصولی از حقوق جزای اسالمی در حقوق کیفری ایران. در خصوص مجازات مطرح است و مبنا و ادله آن. چیست؟ .2. میزان تطبیق و اقتباس حقوق جزای ایران و اصول حاکم بر آن در فقه اسالم چگونه است؟ مقدمه: مطالعه اصول به شکل نوین در نظام جزائی …

[PDF]مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری )مطالعه موردی در جرایم علیه …

توسط محبی – ‏2017
ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهد که گرچه مدل شدت …. تازیانۀ کمتر از حدّ شرعی است و علت اینکه آن را تعزیر نامیده اند این است که …. آن در شرع تعیین نشده و به نظر. حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شالق که میزان شالق باید از. میزان حد کمتر باشد.« 1 . محمدجواد مغنیه، فقه اإلمام الصادق …

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم …

حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین دادرسی کیفری) و ایران حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین. … بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی …. سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵.

بررسی تطبیقی مجازات اعدام – بخش اول – پژوهشکده امر به معروف

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۴.۱ فصل اول:جرایم مستوجب اعدام در حقوق کیفری اسلام. ۴.۱.۱ مبحث اول: جرایم مستوجب قصاص. ۴.۱.۱.۱ قصاص در قوانین جزایی ایران. ۴.۱.۲ نتیجه; ۴.۱.۳ مبحث دوم: جرایم حدّی مستوجب اعدام. ۴.۱.۳.۱ معنای حد; ۴.۱.۳.۲ اهمیت اجرای حد در حقوق اسلامی; ۴.۱.۳.۳ انواع جرایم حدّی. ۵ بخش دوم:مجازات اعدام در مکتب جزایی اسلام عامه و خاصه 2.

جزوه حقوق جزای عمومی 3 – محمد صالح مویدی

به نام خداوند جان و خرد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان. جزوه درسی : حقوق جزای عمومی 3. موضوع : واکنش اجتماعی علیه پدیده ی مجرمانه. نام استاد : محمدصالح مؤیدی. مهرماه 1392 ….. (220 ق م ا) نکته:در پاره ای موارد قانون گذار ، جرایم مستلزم حد ( گناه هایی مانند ربا )که براساس منشاء فقهی مستلزم حد هستند را جزء جرایم تعزیری و مستوجب کیفر تعزیر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *