کاملترین فایل مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت

Published on Author adminLeave a comment

مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت

هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت

مقدمه
این نوشتار دارای دو مبحث بوده.مبحث اول تعریف سرقت را بیان نموده که شامل دو گفتار و بندهای متعدد می باشد و مبحث دوم در مورد تمییز سرقت از عناوین مشابه مثل اختلاس، انتهاب و … می باشد که شامل 6 گفتار است که مختصراً به توضیحات هر کدام از این عناوین می پردازیم.
مبحث اول / تعریف سرقت:
در این مبحث طی دو گفتار ابتدا به تعریف لغوی و آنگاه به تعریف اصطلاحی سرقت پرداخته می شود.
گفتار اول / تعریف لغوی سرقت:
اهل لغت در مفهوم لغوی سرقت تعاریف گوناگونی را ارائه کرده اند اما در نهایت همه ی این تعاریف به معنای واحدی بر می گردند.
گفتار دوم/ تعریف اصطلاحی سرقت:
در فقه مذاهب مختلف اسلامی تعریف سرقت به شکل های گوناگون بیان شده است اما می توان گفت مفهوم همه ی آنها یکسان است.برای دریافتن هر چه بیشتر این مطالب، تعاریف سرقت را در نظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم:

بند اول/ تعریف حقوقی سرقت:

شامل دو گفتار می باشد گفتار اول: واژه شناسی مفهوم سرقت، گفتار دوم : تعریف سرقت
گفتار اول / واژه شناسی «مفهوم سرقت»
سرقت واژه ای عربی و مشتق از ماده سرق می باشد که سارق اسم فاعل و سرقت مصدر آن می باشد. سرق، یسرق، سرقه و همواره پنهانی بودن و مخفی ماندن با معنی آن همراه و در مفهوم آن مستتر است.
چنانچه حقوقدانان اسلامی در بحث های خود راجع به سرقت چنین گفته اند، سرقت به اعتبار معنی لغوی، ربایش چیزی از دیگری بطور پنهانی است.
بند دوم / تعریف فقهی سرقت:
از مجموعه آنچه که در کتب فقهی استنباط می شود، این که عمل سرقت اعم از مستوجب حد یا تعزیر دارای سه خصوصیت « مال غیر بودن» « مخفیانه بودن» « از حرز بردن» ، در تعریف است. به نحوی که با فقد هر یک از اوصاف مذکور، عمل سرقت واقع نشده است. بطور خلاصه به نظر می رسد تعریف سرقت از نظر فقهی عبارت از: « ربودن مال دیگری به طور مخفیانه پس از هتک حرز است».
با توجه به تعاریفی که از سرقت شد اکنون به تعریف سرقت در فقه امامیه و فقه اهل سنت می پردازیم.

الف: تعریف سرقت در فقه امامیه:

در فقه امامیه اکثر فقها سرقت را تعریف نکرده اند و بدون تعریف سرقت به بیان شرایط آن پرداخته اند و برخی از فقها تنها سارق را تعریف کرده اند.
ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت:
1- فقه حنفی:
در فقه حنفی بیشتر فقها، اعم از متقدم و متأخر، اقدام به تعریف سرقت نموده اند و تقریباً تعریف واحدی از سرقت را بیان نموده اند.در نظر ایشان سرقت عبارت است از « گرفتن مال دیگری به صورت پنهانی و پوشیده.»
2- فقه مالکی:
تعریفی که فقهای مالکی، اعم از متقدم و متأخر، از سرقت ارائه دادند عبارت است از « گرفتن نصاب یا بیشتر از آن، توسط مکلف، از مال غیر که محترم و معصوم بوده بدون شبهه ای قوی، بطور مخفیانه، از مرزی که اذن دخول در آن را ندارد.»
3- فقه حنبلی:
برخی از فقهای حنابله، اعم از متقدم و متأخر، سرقت را اینگونه تعریف نموده اند: «سرقت عبارت است از گرفتن مال دیگری به صورت پنهانی و پوشیده.»
برخی دیگر تعریف را بسط داده و کفته اند: « سرقت گرفتن مال محترم دیگری است از حرزی که شایستگی آن را دارد، بدون شبهه و بطور پنهانی.»
4- فقه شافعی
فقه های شافعیه، اعم از متقدم و متأخر، نیز عموماً تعریف یکسانی را از سرقت بیان نموده اند.گاهی نیز تنها به تعریف سارق پرداخته اند.
در تعریف سرقت آمده است سرقت گرفتن مال دیگری است به طور پنهانی، از جایی که برای نگه داری آن مال شایسته است.
فهرست
مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت 6

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه 7

مبحث اول: تعریف سرقت 7
گفتار اول: تعریف لغوی 7
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 7
بند اول: تعریف حقوقی سرقت 8
بند دوم: تعریف فقهی سرقت 8
الف: تعریف سرقت در فقه امامیه 9
ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت 9
1- فقه حنفی 9
2- فقه مالکی 9
3- فقه حنبلی 10
4- فقه شافعی 10
مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه 11
گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب 11
گفتار دوم: احتیال 15
گفتارسوم: خیانت 15
گفتارچهارم: مرقد و منبّج 17
گفتارپنجم:محاربه 17
گفتارششم:لص (راهزنی) 19

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت 24

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی 24
گفتار اول: رکن قانونی 24
گفتار دوم: رکن شرعی 25
بند اول: کتاب الهی 25
بند دوم: روایات 26
مبحث دوم: رکن مادی 28
گفتار اول: عنصر ربودن 28
بند اول: پنهانی بودن ربایش 29
بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش 30
گفتار دوم: عنصر مال 36
بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال 36
بند دوم: قابل تملک بودن مال 37
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان 40
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و) 41
ج: ربودن داده ها و اطلاعات 44
گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن 45
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک 45
بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری 47
بند سوم: اموال مشاع 48
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال 49
بند پنجم: اموال بدهکار 52
بند ششم: کفن دزدی 56
مبحث سوم: رکن معنوی 57
بند اول: اراده و اختیار 58
بند دوم: علم به حرمت سرقت 60
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری 60
بند چهارم: قصد سرقت 61
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش 62
ب: قصد تقاص عینی و دینی 64
منابع و مآخذ

مطالعه و بررسی جرم سرقت از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون …

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ – با این حال برخی از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که عمل قانونگذار درباره حفظ قید به طور پنهانی درتعریف سرقت، درست نیست و بایستی قید مذکور در زمره شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکی از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسی این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا …

سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه – دانلود پایان نامه های …

توضیحات. فهرست عنوان صفحه چکیده فارسی …………..1 مقدمه……….. 2 الف) بیان موضوع ……..2 ب) سوالات تحقیق …..3 پ) فرضیه های تحقیق …………….3 ت) اهداف و کاربردها ……………4 ث) روش تحقیق……….4 ح) معرفی پلان………..5 بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……6 فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از …

حقوقی – عنصر معنوی سرقت‎

علاوه بر این در بعضی قوانین متفرقه نیز انواع مختلفی از سرقت های خاص از قبیل سرقت مسلحانه از منازل ، سرقت از بانک ها مورد پیش بینی قرار گرفته بود. در نظام حقوقی فعلی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی (فقه جعفری) که حرمت مال مسلم را همطراز حرمت خون او می داند (القواعد الفقیه ، ج2،ص18) ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده …

[PDF]: ﭼﮑﯿﺪه

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن. (. ﭘﺎﯾﯿﺰ و. زﻣﺴﺘﺎن. ١٣٩١. ) ﭼﮑﯿﺪه. : اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺖ . در اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌ. ﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ. ﻣﻌﻀﻞ ﺳﺮﻗﺖ،. ﯾﮑﯽ از ﺟﺮا ….. ﻣﺬﮐﻮر را از ارﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ. دﻫﻨﺪه. ی. ﺟﺮم. ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ. داﻧﺪ و رﮐﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔ. ﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،. آن. ﭼﻪ ﮐﻪ رﮐﻦ د. ر آن اﺧﺬ ﺷﺪه. اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺑﻮدن ﻣﺎل ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷ. ﺪ، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺰ.

تحلیل تبصره های 3و4 ماده 198قانون مجازات اسلامی – حقوق

تعریف فقهی : در این مورد به کتب فقهی مراجعه شد که تعریفی برای سرقت یافت نگردید ! تعریف حقوقی : درکامن لاو :« سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به ….. مشغول کرده مطابق نیست. درادامه بحث بدون توجه به ایراد مذکور، شرایط تحقق شروع به جرم به مفهوم حقوقی آن را بررسی می کنیم . ب) ارکان شروع به جرم ب –1- شروع به اجرا

Fars News Agency : مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه فقه، …

۲۹ مهر ۱۳۸۷ – نویسنده: سعید قماشى مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى(1) خبرگزاری فارس: نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و … و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح کرده بود، این پرسش را برمى انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت …

[PDF]92 بررسی سرقت حدی و مجازات آن با رویکرد قانون مدنی اسالمی

سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست. که مجازات آن در ماده. 267. قانون مجازات اسالمی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض … هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم و مبانی جرم سرقت حدی در فقه و حقوق موضوعه می باشد. …… باید صفت دیگری را که از ارکان.

[PDF]بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران

۵ دی ۱۳۹۵ – یا چرا قانون برای. سرقت مجازات تعیین کرده است؟ اما در تبانی همواره این بحث مطرح بوده است کوه چورا. قانونگذار صرف تواف را مجازات کرده است؟ در حالی. که هنوز هویچ اقودام خوارجی هوم. برای عمل. کردن آن صورت نگرفته است. در پاسخ به این سوال معموً ففته موی. شوود کوه. -1. نظریه. شماره. 1223. 2/. مورخ. 23. /3/. 1323. اداره. حقوقی.

نگرش علمی و کاربردی به جرم سرقت – نشریه الکترونیکی حقوق

۱۳ اسفند ۱۳۹۳ – همپای گسترش فناوری و پیچیدگی روابط و ساختار جوامع انسانی، جرم سرقت اشکال و صور گوناگونی به خود گرفته است، به گونهای که با مفهوم و شکل …. یکی از مباحث قابل طرح در ارتباط با سرقت، حکم اموال پیدا شده میباشد که در فقه از آن به لقطه تعبیر میشود، لکن با توجه به اینکه در حال حاضر چه بسا اموال زیادی از …

کسانی که عقیده دارند سرقت ادبی از انواع سرقت است چه مبنای …

۲۰ آبان ۱۳۹۱ – ربودن: که از ارکان اصلی سرقت و عنصر مادی جرم سرقت است. … [5] در حقوق ایران و تعریف فقهای اسلامی در مورد مال قابل سرقت، تنها مال منقول، قابل دزدیده شدن است، نه حقوق و منافع، این معنا از مفهوم «اخذ» و برداشتن فهمیده می‌شود؛ چون مال غیر … کد سایت fa23460 کد بایگانی 27717 نمایه مبانی جرم انگاری سرقت ادبی در فقه.

سرقت های تعزیری – حجت الاسلام رفعتی نائینی

۲۰ مرداد ۱۳۹۰ – بند سوم: تعریف حقوقی قانونگذار پیش از انقلاب بی آنکه سرقت را تعریف کند طی مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومی به بیان حکم سرقت و انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذکر شده بود. «‌هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شروع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد…» برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارائه …

باشگاه اندیشه › مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه فقه، حقوق و …

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى(1). مقدمه سرقت از … از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟ … منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى کند.

حقوقدانان جزایی – سرقت سایبری

در حقیقت ربودن در سرقت جزء ارکان اختصاصی این جرم می باشد و آنچه در تحقق آن ضروری به نظر می رسد نقل مکان دادن مال است. … در انتساب مالکیت به اطلاعات تردید دارند؛البته برخی کشورها مثل امریکا داده های رایانه ای را به عنوان اموال در مفهوم سرقت تلقی کرده اند که بنظر می رسد این مفهوم در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است(طبق ماده ۱۲ ق.

بررسی تطبیقی سرقت و مجازات آن در دو نظام کیفری ایران و …

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ – بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است.هدف نگارنده در … فصل اول: تعریف سرقت ۱-۱- تعریف لغوی ۱-۱-۱- سرقت در اصطلاح فقه ۱-۲- بررسی حقوقی چند واژه ۱-۲-۱- جرم ۱-۲-۲- حد ۱-۲-۳- تعزیر ۱-۲-۴- شروع به جرم … ۲-۱- ارکان اختصاصی جرم سرقت

بررسی جرم و مبانی آن از دیدگاه فقهی – تابناک قزوین

۱۹ آذر ۱۳۹۴ – در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود. دیدگاه فقهی. در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده …

تحقیق مفهوم جرم و ارکان وقوع جرم و جرایم نیروهای مسلح

۲-۱مقدمه ۴ مفهوم جرم ۵ تعریف جرم در فقه اسلامی ۵ تعریف علمای حقوق از جرم ۶ سیر تحولی جرم در قانون : ۷ عناصر و ارکان جرم ۹ تقسیمات کلی جرم ۹ عناصر متشکله جرم ۹ … همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود . امام خمینی …

بررسی فقهی و حقوقی موضوع سرقت در فقه اسلامی – پژوهشگاه …

در مورد حقیقت و ماهیت سرقت از نظر فقهی و حقوقی می توان گفت که مفهوم سرقت زمانی تحقق پیدا می کند که عوامل ربودن ، مال دیگری و پنهانی بودن وجود داشته باشند که ارکان سرقت را تشکیل می دهند. چنانچه یکى از این ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى کند. مهمترین ادله و منابع فقهی و حقوقی سرقت از نظر علمای شیعه و …

سرقت در قانون مجازات اسلامی و انواع آن – گروه وکلای ره جویان …

چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است. قانونگذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای موضوع سرقت بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلق مال به غیر در زمان سرقت …
وارد نشده: فقهی

بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران – دادگستر

بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد (1/67). در برخی از روایات نیز لفظ جنایت به ارتکاب جرائم حدی و تعزیری، و جانی به مرتکب آن اطلاق شده است (حر عاملی، 18/309-312). در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسلامی در جدّه، در …

فرهنگ مصادیق:بررسی جرم جاسوسی درقانون مجازات اسلامی و …

۲۱ دی ۱۳۹۵ – ۱ مقدمه; ۲ مفهوم فقهی و حقوقی جاسوسی در کتب معتبر فقهی حقوقی; ۳ در خصوص جاسوس مسلمان، یکی از پرسشهای فقها این است; ۴ جاسوسی مسلمانان بر ضد ….. وی، با بیان این‌که نظامی بودن و ارتکاب به عمل از طرف شخص نظامی، جزء ارکان اصلی تعریف جرم جاسوسی در قانون مجازات نیروهای مسلح است، گفت: تسری این ماده به …

تحلیل جرم محاربه – فقه و حقوق اسلامی

توسط پوربافرانی – ‏2012
مقدّمه. جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم‌انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیه 33 سوره مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارنده دو عنوان «محاربه» و «افساد …

ایرنا – اختلاس (3)

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ – چون اختلاس هم از نظر کلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت بوده وبرای تعریف آن مقدمه لازم است لذا ابتداء از نظر فقهی و قانون ایران و حقوق فرانسه به تعریف سرقت می … نظر به همین شرایط و ارکان اصلی سرقت است که قانون مجازات ایران در ماده (222) به شرایط مقرره در شرع اشاره کرده است و سپس اقسام مختلف سرقت را شمرده …

بررسی فقهی و حقوقی جرایم رایانه‌ای – پژوهشگاه علوم و فرهنگ …

با توجه به اینکه در مباحث حقوقی، تعریف جرم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است پژوهشگران این کتاب، پس از بیان چند تعریف از جرم رایانه‌ای مشکلات تعریف و اقدامات انجام …. دو مؤلف این کتاب در این فصل با بررسی حقوقی و سیر تقنینی حمایت از حقوق معنوی و بر شماری ارکان جرایم ناقض حقوق پدیدآورندگان و آوردن نمونه‌هایی از آرای دادگاه‌ها در …

[PDF]ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻗﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ » ﺻﻤﺪ ﺣﻀﺮﺗﯽ ﺷﺎ – فقه و مبانی …

ﺳﺮﻗﺖ اﻣﻮال و داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮرد اﺷﻌﺎر ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ و زﺷﺖ و زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺧﺘﺮاﻋﺎت. ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آن از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ….. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮم ﺗﻌﺮﯾﻒ و. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﺎرق ﻣﺠﺎزات ﺣﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻮاد. 651. اﻟﯽ. 667. ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻮاع. ﺳﺮﻗﺖ. ﻫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی اﺣﺼﺎء و ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎﯾﯽ …
وارد نشده: ارکان

انواع سرقت

نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است. … سرقت در اصطلاح فقه. «السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق». ترجمه: سرقت گرفتن چیزی از حذر به طور پنهانی بدون حق است.[5]. سرقت را می‌توان از لحاظ قاون مجازات …

مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی – مطالعات …

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط …

اختلاس – Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and …

چون اختلاس هم از نظر کلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت بوده وبرای تعریف آن مقدمه ئی لازم است لذا مقدمتاً از نظر فقهی و قانون ایران و حقوق فرانسه بشرح زیر به … و ارکان اصلی سرقت است که قانون مجازات ایران در ماده (222) به شرایط مقرره در شرع اشاره کرده است و سپس اقسام مختلف سرقت را شمرده بدون آنکه نیازی به تعریف سرقت دیده …

[PDF]تعارض اصل تناسبِ جرم و مجازات با اهداف مجازات ها )با نگاهی به …

جمله ارکان نظام های عدالت کیفری بسیاری از جوامع می باشد، قرار. می گیرد. در این نوشــتار تالش می شود … بی هیچ کم و زیادی، همان چیزی را. تعارض اصل تناسبِ جرم و مجازات با اهداف مجازات ها )با نگاهی به فقه امامیه و حقوق کیفری( ….. ممکن باشد)به عنوان مثال در موارد سرقت یا کالهبرداری(، بخشیدن جرایم سبک که. در مورد آن ها خدمات اجتماعی یا …

تفاوت محاربه و بغی از زبان دکتر حسین میرمحمد صادقی – …

۹ فروردین ۱۳۹۱ – ممکن است در مورد موضع قانون جدید قانون مجازات اسلامی راجع به جرم محاربه و افساد فی‌الارض توضیح دهید؟ یکی از مسایلی … به این مفهوم محاربه عبارت است از این‌که کسی به قصد ترساندن مردم یا تعرض به جان، مال یا ناموس آنها سلاح بکشد. در حالی که قانون … این عنوان از لحاظ فقهی با عنوان محاربه متفاوت است. محاربه یک جرم …

[PDF]٢ ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﯼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ : درس ﺁﻗﺎﯼ ﻓﺮوﻏﯽ : اﺳﺘﺎد

وﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻓﻘﻬـﯽ ﺁن و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺁن در ﻣـﺎدﻩ. ٢١۴. ﻗـﺎﻧﻮن ﺣـﺪود و ﻗﺼـﺎص ﻣﺼـﻮب. ١٣۶١. و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺎ رﺑﻮدن ﻣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و ﻏﻴﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ را ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻗﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ،. ﻟﺬا ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗ. ﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻤـﺎم. ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ . ﺟﺰء دﯾﮕﺮ رﮐﻦ ﻣﺎدﯼ ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﺎﻧـﺎ. “ ﻣـﺎل. ” ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣـﺎل ﮐـﻪ. ﻣﻔﻬﻮم ﺁن در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد،در واﻗﻊ ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼ و ﺷﺮﻋﺎ …

بررسی جرم سرقت در قانون اسلام | موسسه تحقیقات و نشر …

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات … در برخی نوشته های فقهی چنین بیان شده که اگر کسی به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمی توان وی را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وی آگاه شوند، وی راسارق نمی …

شوراهای حل اختلاف – جرم سرقت

ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. … از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه … ارکان اختصاصی جرم سرقت :.

سرقت | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – رکن اول: ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. … از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر …

تحقیق ماهیت شرکت در جرم و ارکان وعناصر متشکله آن مشاوره …

۲ آذر ۱۳۹۰ – تحقیق ماهیت شرکت در جرم و ارکان وعناصر متشکله آن. با بهره بری از تقریرات حضرت آیه الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری . مؤلف : فاطمه سوهانیان دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا در مدرسه عالی شهید مطهری . دراین تحقیق نظرات فقهی وحقوقی در ارتباط با مسأله مشارکت در جرم به سبکی عالمانه مورد بحث وبررسی قرارگرفته …

شرایط شروع به جرم و مجازات آن در نظام کیفری اسلام

۱۵ بهمن ۱۳۹۳ – مفهوم شروع به جرم. شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی ….. در متون فقهی و شرح قواعد حقوق جزائی اسلام، شروع به جرم تحت عنوان معیّن تشریح نگردیده «اما در جرائم خاص مانند سرقت به بعضی اعمال مقدماتی که قبل از وقوع …

[PDF]ی قانون رکن ثی از ح اقسام آن و ماهیت جرم

ماهیت جرم. و. اقسام آن. از ح. ثی. رکن. قانون. ی. محمد عیسی امیری. *. چکیده. منبع اصلی قوانین در هر دو کشور ایران. و. افغانستان. ، فقه است . یکی از مباحث مهم. در. حقوق … جرم از دیدگاه فقه که. مبتنی بر کتاب. و. سنت. است. ،. در همه زمان. ها و مکان. ها دارای. مفهوم ثابت. الو. یتغی. ر. است. رد؛. حالی. که مفهوم قانونی جرم، قراردادی و اعتباری است و …

حدود – ویکی فقه

۸ – حدود در منابع فقهی ۹ – مصادیق حد از دیدگاه مذاهب مختلف ۱۰ – وجوب اجرای حد ۱۱ – انواع حدود ۱۲ – حدود پیش از اسلام ۱۳ – شروط اجرای حدود ۱۴ – اجرای حدود در غیر مسلمان ….. مرتکب جرم، در صورت ارتکاب چندین جرمِ مستوجبِ حد، مشمول مجازات همه جرائم ارتکابی خواهد بود با وجود این، در صورتی که یک نوع جرم، مانند سرقت، پیش از اجرای حد چندین بار …

سرقت حدی وتعزیری – نشر عدالت

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ – در نظام حقوقی فعلی ایران نیز،به تبعیت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون حرمت خون او می داند،ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده وطی مواد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران انواع مختلف این جرم را می توان به چهار دسته کلی به شرح زیر تقسیم بندی کرد: اول: سرقت های مستوجب …

بررسی جرم سرقت مسلحانه، تعزیری و حدی – باشگاه خبرنگاران

۱۲ دی ۱۳۹۱ – به گزارش حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ماده 197 قانون مجازات اسلامی سرقت را بدینگونه تعریف کرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی. برای تعریف جرم سرقت ابتدا به تعریف اصطلاحات آمده در این ماده قانونی می‌پردازیم: ربودن. مهم ترین رکن سرقت در حقوق اسلام، ربودن است که هم دربردارنده رکن …

بررسی فقهی سرقت رایانه ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر …

۱۶ بهمن ۱۳۹۲ – لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسۀ آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی‌رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می‌تواند ایدۀ خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *