کاملترین فایل واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت

Published on Author adminLeave a comment

واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت

هدف از این پایان نامه بررسی واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 150 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 91

واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت

مقدمه
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»
مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.
فهرست
چکیده فارسی 1
مقدمه 2

واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت 67

فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری67

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری 67
گفتار اول: تعریف سرقت ساده 67
گفتار دوم: مجازات سرقت ساده 68
بند اول: مجازات اصلی 68
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی 68
مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری 69
گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد 69
گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار 70
گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب 71
گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی 72
گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی 73
گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری 73
گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن 74
گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی 76
گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم 77
گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) 77

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد79

مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد 79
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد79
گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد 82
بند اول: علم به حرمت ربودن 82
بند دوم: محرز بودن مال 83
بند سوم: هتک و ابطال حرز 83
بند چهارم: حد نصاب 84
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) 90
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی 91
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق 92
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی 94
بند نهم: تناسب حرز با مال 95
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی 96
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال 99
گفتار سوم: حد سرقت 101
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت106
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت 106
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی 106
بند دوم : میزان و کیفیت قطع 109
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق 111
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد 116
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع 119
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت 123
بند اول : عدم شکایت مالباخته 123
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق 124
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال 124
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع 125
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار 125
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن 125
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم 125
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت 126
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت 126
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده 127
نتایج و پیشنهادها 128
منابع و مآخذ 133
ا

سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه – دانلود پایان نامه های …

بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری …… ..60 بند چهارم: قصد سرقت …….61 الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش …………..62 ب: قصد تقاص عینی و دینی ……………64 بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ……..67 فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری…………….67 مبحث اول: سرقت ساده تعزیری …

دانلود بررسی سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه – …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری بند چهارم: قصد سرقت الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش ب: قصد تقاص عینی و دینی بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری مبحث اول: سرقت ساده تعزیری گفتار اول: تعریف سرقت ساده گفتار دوم: مجازات …

سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه – پایان نامه های حقوق …

۲۸ دی ۱۳۹۴ – گرایش : فقه و مبانی حقوق. عنوان. سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه. استاد راهنما. دکتر محمدحسن حسنی. استاد مشاور. دکتر محمدجواد باقی زاده. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی …

استاد راهنما: محمدرضا نظری‌نژاد | استاد مشاور: حسن شاه ملک پور | …

در نوشتارحاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار میگیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تحولات و نوآوری های سیاست جنایی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در حوزه مسئولیت کیفری و مجازات ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق قانون مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به …

ارائه واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب -پایان نامه …

۱۱ مهر ۱۳۹۵ – متن کامل در سایت امید فایل. فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت[1]. در حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از: 1- رکن قانونی 2- رکن مادی 3- رکن معنوی. مبحث اول/ رکن قانونی و شرعی. گفتار اول: رکن قانونی: مواد 185،197،203ق.م،1و 34 تا 36،109، 110ق.ت و تبصره های آنها رکن قانونی جرم …

بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با …

توسط جانی پور – ‏2013
مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی‌تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به … با توجه به این که هدف از اعمال مجازات برقراری عدالت در جوامعی است که واکنش‌های آن برگرفته از اخلاقیات آن جامعه می‌باشد، لذا اخلاق و عدالت اقتضاء می‌کند که فرد …

واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب -پایان نامه ارشد …

۱۱ مهر ۱۳۹۵ – در فقه امامیه در برخی کتابهای لص عادی معرفی شده است.[1] با توجه به کتابهای فقهی مختلف مذاهب اسلامی می توان گفت که دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در مورد لص عموما مشابه یکدیگر است. به نظر می رسد در نظر فقهای مذاهب اسلامی، جز امامیه، لص یا همان سارق است.[2](می توان استفاده از وازه لص را به جای سارق در بحث سرقت به …

دانشگاه تربیت مدرس پژوهش‌های حقوق تطبیقی 2251-6751 9 …

دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است. عنصر قانونی جرم عنصر معنوی جرم عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم http://clr-old.modares.ac.ir/article_2747_5e46621c619233f0624430a817e0f2b4.pdf دانشگاه تربیت مدرس پژوهش‌های حقوق تطبیقی …

[PDF]مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز – قوه قضائیه

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ – ایلنا- حضرت آیت الله مکارم شیرازی به حادثه ناگوار فرودگاه جده واکنش نشان داد و گفت: ما نمی خواهیم مساله تحریم عمره را پیش بکشیم، اما آیا. باید به هر قیمت رفت و به هر ذلتی تن داد؟ به گزارش ایلنا به نقل از حوزه نیوز حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید امروز در آغاز درس. خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با …

[PDF]دریافت فایل مقاله – MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات …

توسط علیرضا قرجه لو
مجلهٔ تحقیقات حقوقی شماره ۴۹ امارات قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیسی. دادگاهها در بعضی مواقع دچار این اشتباه هستند که روش های علمی اتبات،. : به دلیل عدم احصاء در «دلایل فقهی»، ظنی می باشند و داشتن چنین تصاوری. توسط قضات، با وجود مواد قانونی مبهم تا حدی می تواند درست باشد. در این. مقاله ابتدا ویژگی ظن آوری امارات بررسی …

واکنش های قانونی به جرائم سایبری – مرکز آموزش و پژوهش همشهری

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ – در این مقاله واکنش‌های حقوقی دولت‌ها و سازما‌ن‌های بین‌المللی به جرایم سایبری مرور شده است. اول: واکنش … پروفسور زیبر آلمانی (پدر حقوق کیفری اطلاعات) به پنج مرحله از این مراحل به ترتیب زیر اشاره کرده است: … مرحله ی دوم از موج قوانین اصلاحی ناظر بر جرائم اقتصادی مرتبط با رایانه در اواخر دهه ی1970 و دهه ی 1980 است.

حقوق و مسئولیت مدنی – بیمه ایران

۲۹ مهر ۱۳۹۲ – به ویژه که به نظر می رسد، مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی، در مقایسه با بسیاری از شاخه های حقوق، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته و با توجه به روند جهانی شدن حقوق و اقتصاد … قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است.

تأثیر سیاست جنایی سرکوب گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم ب …

توسط غلامی – ‏2012
در این حوزه دانشمندان تقسیم بندی های مختلفی را ارائه کرده اند، امّا در یک تقسیم بندی جامع، علوم جنایی به چهار دستۀ کلی علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، … لذا نکتۀ اساسی و قابل تأمل، مرحله آخر یعنی مرحله واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون می‌باشد، زیرا این واکنش در هر جامعه و دوره‌ای متفاوت بوده است و هر یک از مدیران …

[PDF]حدود و قصاص در سپهر گفتمان‌های فقهی – فصلنامه دین و قانون

مقاله حاضر با عنایت به تحولات حقوقی در عصر جهانی شدن به موضوع مجازاتهای. معین در اندیشه و نظر فقها و … فضای رسانهای و آکادمیک دنیای کنونی واکنشهای متفاوتی را درباره مجازاتهای معین. )حدود و قصاص) در جهان اسلام ….. باب احکام ثابتی که ناظر به حدود و قصاص میباشد، در ضروری ترین حالت قائل به تغییر. یا تبدیل این احکام اند، نه …

جستاری در مبانی تقسیم بندی حد – تعزیر در فقه کیفری …

این در حالی است که در نظام¬های کیفری عرفی در حوزۀ واکنش به جرم، تعیین دسته¬ای از واکنش¬ها به عنوان مجازات¬های ثابت، و دسته¬ای دیگر به عنوان مجازات¬های متغیر، رایج ….. این نکته شایستۀ تأمل است که مجموعۀ مقررات جزایی اسلام از جمله مقررات ناظر به تعیین حد و تعزیر بر خلاف شیوۀ تدوین قانون در دوران ما یک جا تدوین نشده¬اند.

رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران

مؤلفه های عقلانیت محوری (کارکردگرایی ساختاری و پرهیز از تطورگرایی) از یک سو و شاخصه های رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری (آموزه های نفی خشونت، جبران خسارت و تناسب مجازات) از سویی … بدون شک، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای کیفری آزادی عمل ندارد و نمی‌تواند به‌ دلخواه و بر مبنای طرز فکر خود انشای قانون نماید.

[PDF]اصل مقاله – مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی – دانشگاه تهران

توسط امیدی – ‏2015
۱۰ خرداد ۱۳۹۵ – به. نظر. می. رسد عدم تلقی صحیح از سیاست. های بازدارنده از سویی و. رویکردهای مبتنی بر سزاگرایی، ابزارگرایی و عوام. گرایی کیفری از سوی دیگر، مج ….. ناظر به اهد. ا اجرای علنی مجازات. ها می. پردازیم. مو. ج. هات فقهی اجرای علنی مجازات. فقهای اسالمی با استناد به کتاب و سنت، بعضی قائل به وجوب و برخی قائل بیه …

[PDF]Page 1 PF – 31 154 :پیاده دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشکدهٔ …

PF – 31 154 :پیاده. دانشگاه آزاد اسلامی اراک. دانشکدهٔ علوم انسانی. گروه حقوق. پایان نامه ای برای دریافت درجهٔ کارشناسی ارشد «M. A». رشتهٔ حقوق جزا و جرم شناسی. موضوع: سیاست جنایی ایران در قبال شروع به جرم. استاد راهنما: دکتر محمود آخوندی. استاد مشاور: دکتر ایرج گلدوزیان. نگارش: شهاب الدین ناصری پشت دربندی. سال ۸۶.

[PDF]59 وکالت ای مرحله 42 بودجه بندی آزمون های آزمون اول صبح 0::8 …

اصول فقه. مواد. 033. -. 231. قانون آیین دادرسی کیفری +. قوانین خاص و آرای وحدت رویه مربوط به این مبحث. آیین دادرسی کیفری. آزمون چهارم. مرور آزمون های. 3. تا. 0 …. اصول فقه. اصول فقه. دادسرا. -. ضابطان دادگستری. -. تحت ن. ظر قرار دادن متهم و ساز و کارهای ناظر بر آن. -. منبع مطالعاتی: کمک حافظه آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری …

کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. …… اگرچه در قانون مجازات اسلامی هیچ رویکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتخاذ نشده اما واکنشهای پیش‌بینی شده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در دست بررسی است- اگر چه غالبا رونویسی از قوانین قبل …

[PDF]ظرفیت های ترویجی صلح و آشتی در آموزش حقوق کیفری – …

که بیش ترین اقتباس را از دانش دیرپای هنجاریِ مسلمین: فقه اسالمی داشته …. ذیل عناوینی مانند عفو، توبه، گذشت و مصالحه شاکی و. مرتکب جرم، در مباحثی چون قصاص نفس و عضو، قذف، سرقت و …، از جلوه های صلح. و آشتی در حقوق کیفریِ ماهوی بحث خواهیم کرد. … یکی دیگر از جلوه های صلح و مدارا در حقوق کیفری، به استناد اصل 110 قانون.

[PDF]درآمدی بر مسؤولیت کیفری بدون تقصیر

کیفری،. تقصیر. جزائی. است. مسؤولیت. کیفری. را. اگر. به. تحمل. آثار و تبع. ات. قانونی. ناشی. از. رفتار. مجرمانه،. تعریف. کنیم،. این. امر. همیشه. و. در. زمان. های. مختلف … سنتی. مثل. سرقت،. قتل و … متفاوت. است. و. ضرورت اثبات. عنصر روانی به حداقل. می. رسد. که. در این میان، جرایم بدون تقصیر خودنمایی می کند. با. تحوّالت اقتصادی.

[PDF]ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ (

اوﺻﺎف ﺟﺮاﯾﻢ ﯾﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪﻫﺎ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻓﺴﻔﺮی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد را در اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ … ارزش ﮔﺬاری ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ وﺿﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌ. ﯿﯿﻦ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎی. ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ. در واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و روش. ﻫﺎی ….. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ، ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ) اﻣﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزﯾﻦ داﺷﺘﻪ. و ﺑﻪ …

[PDF]Page 1 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه ۲۴۷۶۴۴۶۹ دوره ۲، …

نظام های عدالت کیفری به دلیل ناکارآمدی مجازات های سنتی و سخت گیرانه با بهره گیری از یافته های نوین جرم شناختی. توسل به واکنش های اجتماعی ارفاقی را پیش گرفته اند. که از جمله این واکنش ها تعلیق … کیفری داشته باشد.|. واژههای کلیدی: تعلیق تعقیب، سیاست کیفری اصلاح و تربیت، قضا زدایی، قانون جدید آیین دادرسی کیفری …

[PDF]اصل مقاله (316 K) – فصلنامه قرآن و علوم بشری

داشته و به اصطلاح حقوقی پیشگیری از جرم نماید چرا که جرم و بزه پدیده ای اجتماعی – انسانی. است که همه جوامع بشری به شکلی با … را به خطر بیندازد، جلوگیری کند. در جوامع اولیه با واکنشهای شدید و مجازاتهای سنگین … در حقوق جزای ایران، جرایم بر پایه نوع مجازات آنها در اسلام و مطابق با منابع فقهی، طبقه. بندی شده اند: جرایم موجب قصاص …

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 4 | سماموس

۲۲ دی ۱۳۹۵ – جرایم و گناهان رسانه‌ای در بخش های پیشین مباحثی از قبیل چیستی فقه و منابع و مبانی آن، دلایل وجوب کفائی فعالیت‌های رسانه‌ای و ویژگی‌ها و اهداف رسانه … جرایم رسانه‌ای عبارت است از مواردی که در قانون جزایی و کیفری و حقوقی اسلام و سایر قوانین عادی از سوی نظام قضایی و حقوقی اسلام جرم شمرده شده و اصحاب رسانه از …

بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی

توسط نوبهار – ‏2014
مقالهبا استناد به فقدان ادله کافی برای لزوم اعدام مجرم، صرفاً به استناد ارتکاب جرم در بار سوم یاچهارم و نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده است که تکرار … مربوط به تکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های از جرایم حدی بااهمیت، ….. احتمالاً فتوای ابنبرّاج ناظر به فرض روزهخواری در عموم است.

[PDF]59 وکالت ای مرحله 42 بودجه بندی آزمون های آزمون اول صبح 0:03 …

اصول فقه. مواد. 238. -. 320. قانون آیین دادرسی کیفری + قوانین خاص و آرای وحدت رویه مربوط به این مبحث. آیین دادرسی کیفری. تاریخ آزمون: جمعه. 61. بهمن. 49. ساعت. 0:03 …. اصول فقه. دادسرا. -. ضابطان دادگستری. -. تحت. نظر قرار دادن متهم و ساز و کارهای ناظر بر آن. -. منبع مطالعاتی: کمک حافظه آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری …

[PDF]بررسی تطبیقی مسؤولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با …

در این دوران، واکنش در مقابل عامل زیان، به درک و خواست او منوط نبود )ثروت، … با وجود رویکرد یادشــده، امروزه نظام های کیفری در موارد استثنایی، عنصر …. قانونــی می داند. در این دیدگاه، چنان چه علم منتفی، امــا امکان تحصیل آن فراهم. باشد، قصد مجرمانه محقق است )حسنی، 125 :1967(. این نظریه به مفهوم مســؤولیت مطلق بسیار نزدیک می شود؛ اما …

سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعهword – تحقیق دانش …

این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.

پیشگیری وضعی ازجرم – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

۴ اسفند ۱۳۹۳ – ولی با این حال برخی ازرفتارهای فاقدضمانت اجرایی کیفری نیز درراستای جلوگیری ازوقوع جرم وبزهکاری قانونی موردتوجه واقع می شوند مانند؛پیشگیری وضعی درکنار پیشگیری اجتماعی که این نوع پیشگیری(وضعی) دراواخر دهه1970میلادی به نحو خاص مطرح شد وبه اجرا درآمد. اقدام های وضعی پیشگیرانه،درواقع ناظر به …

راهزنی در حقوق ایران (منتشر در پیام آموزش شماره29و30) | …

۱۳ اسفند ۱۳۹۳ – این حق در تمامی اجتماعات مدنی مورد حمایت دولتها قرار گرفته و هر گونه تجاوز و تعدی به این حق با شدید ترین واکنشهای کیفری مواجه گردیده است. … قانونگذار در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی در باب سرقت و ربودن مال غیر در ماده (653) به راهزنی تعزیری و مجازات مرتکبین آنها پرداخته و حکم راهزنی هایی را که در حکم …

مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید – اداره کل …

۲۰ بهمن ۱۳۹۴ – باسمه تعالی زهرا عباس زاده ندامتگاه شهرری. چکیده ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس …

[PDF]ﻋﻘﻠﯽ ی ﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﺷﺨﺎص دارای ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺌﻣﺴ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﻣ – دانش و …

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﻣﺪرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﮐﻼﺳﯿﮏ. ،. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻧﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ و ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی. و. در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗ … ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی. اﺳﺖ . ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻧﻮع ﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد. ،. ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺮا ﯾﺎ دادﮔﺎه. ﺻﺎدر ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﻧﻮع واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد . در ﻓﻘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ.

[PDF]Page 1 فصلنامه مطالعات فرهنگی – دفاعی زنان سال اول، شماره ۲، …

در سیاست جنایی اسلام ، توسل به راه حلها و ابزارهای سرکوبگر کیفری، نه تنها. به عنوان یگانه راه حل و روش برخورد در … سیاست جنایی ایدئولوژیک اسلامی با. یافته های علوم جدید است که آن هم عمدتاً ناظر به تعارض فقه و علوم انسانی … قانون بودن جرایم ، مجازات ، تناسب واکنش تعزیزی با درجه ی جرم و… را. تشریح کرده است. در گفتار چهارم …

ماهیت جرم در فقه و قانون جزا

ماهیت جرم در فقه و قانون جزا … اسلام برای درمان این علف های هرز و افراد نابهنجار جامعه، علاوه بر مجازات و عقاب شدید اخروی، در همین سرا نیز قوانینی کیفری مقرر داشته است تا این عده از بیم کیفر و مجازات، مرتکب جرایم و جنایات ….. بنابراین، قانونگذار «اقدامات تأمینی و تربیتی» را به عنوان یکی از واکنش های قانونی علیه جرم قرار داده است.

[PDF]بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم …

قانون گذار دربارۀ جرائم مربوط به خانواده پیش بینی کرده است. در بین واکنش های. کیفری، مجازات حبس نیز دیده می شود. در قوانین فعلی ایران، برای ثبت نشدن واقعۀ. ازدواج، طالق، فسخ نکاح، ازدواج برخالف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، انکار. رابطۀ زوجیت و ترک نفقه، از مجازات حبس تعزیری به عنوان ضمانت اجرای کیفری. استفاده شده است.

[PDF]رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻬﻞ ﺣﮑﻤﯽ

توسط صبوری پور – ‏2015
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ – اﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﯾﮏ، ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔـﺮی ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺟﻬـﻞ. ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻮﺟﺪ ﺟﺮم ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮده. اﺳﺖ . در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺟﻬﻞ ﺣﮑﻤﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐـﻪ. در ﯾـﮏ ﺣﮑـﻢ ﮐﯿﻔـﺮی، ﺑـﻪ. ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ، ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺧﯿﺮ ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻬﻞ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻮی …

[PDF]حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه اصفهان

۲۹ شهریور ۱۳۹۴ – در یک چنین بستری، رشته حقوق جزا با استفاده از دستاورد. های سایر رشته. های علمی. ) حقوقی و غیرحقوقی. (. می. کوشد تا تحلیل درستی از عدالت کیفری به … 2. 2. حقوق جزای بین الملل. 2. 3. متون فقه جزایی. 3. 4. حقوق جزای اختصاصی. 1. 2. 5. حقوق جزای عمومی. 1. 2. 6. آئین دادرسی کیفری. 2. 7. پزشکی قانونی. 1. 8.

یادداشت حقوقی – واکنش کیفری علیه جرم (جزوه دکتر اقایی …

مثال هرکس سرقت کند فلان مجازات را دارد.2-مرجع صالح دادگاه است پس واکنش جامعه نیست بلکه واکنش قوه قضائیه حکومت است در برابر مجرم و واکنش کیفری علیه ….. قاضی مختاراست از کسی که تقلید می کند به همان مرجع مرجوع کند در ممکن است بر ای یک عمل که در قانون جرم نیست اما در فقه جرم است مجازات های گوناگونی وجود داشته باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *